Doekhie: ‘Pigot moet zelf aanvoelen wat hij moet doen’

2 Doekhie‘De persoon moet zelf aanvoelen wat hij moet doen’, zegt het NDP-assembleelid Rachied Doekhie over zijn collega parlementariër van de NPS, Hesdy Pigot. Een van zijn zonen die in Amerika studeerde, is aangehouden wegens creditcardfraude. Volgens Doekhie betreft het een cultuur in het land dat kinderen van hoogwaardigheidsbekleders, waaronder die van parlementariërs en ministers, over de schreef gaan. ‘In het verleden hebben ook kinderen van parlementariërs en ministers hun dingen gedaan die niet door de beugel kunnen.’ De wet gebiedt de ouders die op hoge posten zitten, niet om af te treden of de wet dwingt niemand om afstand te nemen van de betreffende functie. ‘Het is des persoon, hij moet zelf aanvoelen wat hij moet doen.’ Verder plaatst Doekhie vraagtekens in hoeverre Pigot de handelingen van zijn zoon in de gate zou kunnen hebben. ‘De vader is hier in Suriname, de zoon studeert helemaal in Amerika. Hij heeft geen grip op de jongen. We weten niet in hoeverre wij de vader verantwoordelijk kunnen stellen voor de handelingen die zijn zoon heeft gepleegd’, aldus Doekhie, die aangeeft beslist geen politiek te willen bedrijven met ‘mensenkinderen’. ‘Ik ben niet iemand die misbruik gaat maken van zulke situaties.’
Dagblad Suriname sprak ook met de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland. Hij hoopt dat het recht zijn beloop zal hebben en dat alle zaken eerlijk onderzocht worden. De partij kijkt uit naar de resultaten van het rechtsproces. Volgens Rusland betreft het een geval waar een individu zaken heeft gepleegd, die niet door de beugel kunnen. Het betreft ‘toevallig’ de zoon van een politicus in Suriname. De zoon heeft bepaalde feiten gepleegd waar de vader geenszins bij betrokken is geweest. ‘Wij leven mee met de familie in de moeilijke dagen die voor ze liggen.’
Diguan Pigot wordt door Rusland bestempeld als een jonge Surinamer die het bijzonder goed deed in de zwemsport. ‘Hij had een zeer goede toekomst voor zich. In vind het alleen jammer dat de jongen niet begrijpt dat hij zijn bijzondere goede toekomst met veel perspectieven in gevaar brengt.’ Of hij in geldproblemen zou zitten, deze vraag kan niet beantwoord worden door Rusland.
Volgens Rusland focust de partij zich niet erop dat politieke tegenstanders misbruik zouden kunnen maken van deze situatie. De partij volgt alles op de voet en is vooral geconcentreerd op de feitelijkheden en niet ‘wat anderen van deze kwestie maken.’ In oktober van dit jaar zei Ronald Venetiaan het parlement vaarwel. Op zijn plaats werd toegelaten tot het hoogste college van Staat, Hesdy Pigot. De vraag wordt gesteld of financiële redenen niet de grondslag vormden van de handelingen van zoon Pigot. Vooral omdat de feiten gepleegd zouden zijn in de periode tussen september 2012 tot mei 2013. In deze periode was vader Hesdy Pigot noch parlementariër noch had hij een hoge ambtelijke functie.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!