Consumenten moeten beter beschermd worden

fr2Op initiatief van de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie (HI) werd gisteren een billboard onthuld door de first lady, mw. Ingrid Bouterse-Waldring, aan de Kankawastraat. Door het hoofd van de afdeling Consumentenzaken, Daniella Sumter, werd aangegeven dat deze regering prioriteit heeft gegeven aan de bescherming van de consument en in februari van dit jaar deze afdeling in het leven heeft geroepen. De afdeling maakt zich sterk voor bewustwording bij de consument. Zij is ervan bewust dat er totale mindshift moet komen zowel bij de consument, de producent als de importeurs. Er is daarom ook wekelijks een rubriek in de overheidskrant.
Consumenten slecht georganiseerd
Albert Alleyne van de Consumentenkring Suriname benadrukte dat wij allemaal consumenten zijn, dat 2/3 deel van de economische handelingen van deze groep afkomstig is, maar dat deze groep niet wordt gekend en ook slecht georganiseerd is. Hij memoreerde de 4 basisrechten die door president Kennedy in de 60’er jaren werd uitgesproken, namelijk het recht op veiligheid, het recht op informatie, het recht op keuze en het recht om gehoord te worden. Hij gaf de regering ook ter overdenking mee om consumenten te betrekken in instituten die over hen beslissen.
In haar speech haalde de first lady aan dat dit een hoogtepunt is in de geschiedenis van de consumentenbewustwording. De regering Bouterse-Ameerali heeft hiermee een van haar beleidsdoelen ingevuld. In de regeringsverklaring is de garantie op een gezonde marktwerking opgenomen. Zij memoreerde ook de 8 basis consumentenrechten die bij resolutie van de VN zijn bepaald. Zij is verheugd dat de afdeling Consumentenzaken de nadruk legt op scholing. In een nagesprek uitte de first lady ook haar bezorgdheid over etiketten die in het Chinees staan en vooral de Chinese kapsalons die als paddenstoelen uit de grond rijzen.
Kleine letter lezen
Minister Raymond Sapoen van HI stelde dat HI niet alleen verantwoordelijkheden heeft naar de ondernemers toe, maar ook naar de consument toe. De consument moet de waarborg hebben dat hij te allen tijde de beschikking kan hebben over kwalitatief goede producten. Ook moet de consument de kleine letters op etiketten kunnen lezen en moet deze in een verstaanbare taal zijn. Hierna werd het billboard onthuld door de first lady, in bijzijn van de minister, de districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West, de consumentenorganisaties en andere genodigden.

error: Kopiëren mag niet!