Persstilte penitentiaire ambtenaren tot volgend jaar

De onderhandelingen tussen de regering en de bond van penitentiare ambtenaren zijn nog gaande. Als alles goed zit, moet er begin van het komend jaar een oplossing komen. Bij de onderhandelingen is de minister van Justitie en Politie niet in het plaatje. Ondere andere is aan de orde de benoeming van een korpschef. Volgens de bond zou Regillio Blijd in aanmerking moeten komen voor deze functie. Het hoofd van de penitentiaire organisatie moet de hoogst gekwalificeerde functionaris zijn. Dit is geen nieuwe eis, maar een wettelijke regeling die tot uitvoering moet worden gebracht. Alle andere zorgpunten binnen het penitentiaire korps vertrekken vanuit het punt dat er geen korpschef is.Volgens Belfort is het gebruikelijk dat de functie van korpschef van de pa’s bepaald wordt door de regering en niet door de bond van het korps. Intussen is er ook een rechtszaak gaande.

error: Kopiëren mag niet!