Nog steeds geen geld voor afbouw brug Saramaccakanaal

Er is nog SRD 14 miljoen nodig om de brug over het Saramaccakanaal af te bouwen. Zo verneemt Dagblad Suriname van de afdeling Bruggen op het ministerie van Openbare Werken (OW). De afronding zal echter nog op zich laten wachten, daar er simpelweg geen geld meer is om de brug af te bouwen. Nieuw Front -parlementariër Asiskumar Gajadien zegt dat de beschikbare geldmiddelen voor dit project een totaal andere bestemming hebben gehad. De regering laat met dit onafgemaakt project duizenden weggebruikers met een onvervulde hoop dat ze niet meer in de vele files van de Indira Gandhiweg en Hogerhuysstraat zouden zitten. De brug en in het verlengde daarvan de rotonde zou het overtollig verkeer vanuit het zuiden afvoeren naar Saron richting het stadscentrum. De hoop voor verlichting voor de weggebruikers lijkt bijna vervlogen, daar na drie jaar regering Bouterse de zaak nu stil ligt.
Gajadien zegt dat er in het parlement vaker vragen zijn gesteld over dit project en waarom het niet kan worden opgeleverd. Het enige wat de verantwoordelijke minister van OW, Rabin Parmessar, zegt, is dat er geen geld is. Daarnaast is het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) al drie jaar bezig met een onderzoek naar de status van de gronden langs het Oud Pad van Wanica waar de brug komt. De grond zou eigendom zijn van een particulier. De overheid onderneemt sinds vorig jaar acties om een stuk grond van een particulier op te kopen. Het bouwbedrijf Nameco moest wachten totdat de koop van de grond was afgerond om de werkzaamheden af te ronden.
De kosten van de brug waren vastgesteld op SRD 60 miljoen. Van dit bedrag is al ruim SRD 40 miljoen geïnvesteerd. Gajadien: ‘We wachten ook al twee jaar op de uitkomst van dit RGB-onderzoek, maar helaas is er nog niets uit de bus gekomen.’ De NF/VHP-parlementariër vindt het jammer dat de middelen vanuit de begroting voor dit project door het ministerie van OW voor andere zaken gebruikt zijn die geen prioriteit hadden. Het ziet er volgens Gajadien naar uit dat het ook hier om een zuivere ‘njan patu’ situatie gaat. Er zijn in het kader van dit project diverse middelen uitgegeven voor consultancy en haalbaarheidsstudies, maar waarvan geen rapporten te vinden zijn op het ministerie van OW. Gajadien benadrukt dat terwijl het parlement, en met name de oppositie, namens de samenleving de president vraagt om een onderzoek naar deze en andere vermeende corruptieve handelingen op OW, de corruptie in dit land verder wordt gefaciliteerd. De verzoeken om opheldering en transparantie worden volgens het oppositielid jammer genoeg ook door het staatshoofd genegeerd.

error: Kopiëren mag niet!