Stichting Samarja rondt Pet in Net project af

stichtingStichting Samarja heeft het Pet in Net project afgesloten bij het Anton de Kom Universiteit op dinsdag 10 december. Het project is met ondersteuning van het Small Grants Program gefinancierd en gesteund door onder andere het districtcommissariaat Paramaribo Zuid West, IOL, Boyscouts en Assuria.
Het Pet in Net project is uitgevoerd in Tammenga, waarbij plasticflessen, de petflessen, werden gescheiden van ander afval en in netten werden verzameld.
Het doel was dat er vanuit de huishoudens een 60% participatie bestond en werd onderzocht welke invloeden er zijn op recyclingparticipatie. Er werd veel aan bewustwording gedaan, omdat het een nieuw initiatief is in Suriname om afval te scheiden.
“Het verschil in het project is dat het wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd. Er is een groot verschil tussen een mening en gedegen onderzoek”, zegt Anwar Alibux voortrekker van het project.
In Suriname was voor het project nog geen gedegen wetenschappelijk onderzoek dat ter ondersteuning werd gebruikt voor de scheiding en recycling van afval. Omdat er geen milieubeleid is, zal dit onderzoek gebruikt worden om het beleid vorm te geven.
“Het is heel goed mogelijk om afval te recyclen. Mensen willen meedoen en hebben daarvoor een goede coördinatie vanuit de overheid nodig”, zegt Alibux over het project dat 1.5 jaar duurde en nu administratief is afgerond.
Helaas moeten de originele 52 ophaalpunten gereduceerd worden tot 10. Dit vanuit overheidslogistiek, omdat Openbaar Groen heeft aangegeven dat dit financieel effectiever is.
Logistiek gezien kende het project vele tegenslagen. Zonder twijfel is dit punt het meest problematische aspect van het project. Tot 2012 was Stichting Samarja afhankelijk van particuliere recyclingbedrijven. Bij de start was Amreco verantwoordelijk voor de logistiek. Na 3 maanden was deze afgehaakt. Direct daarna vormde Recomsur voor 3 weken de logistieke schakel. In korte termijn wist ook dit bedrijf alle belanghebbenden teleur te stellen. Door de bedrijven werden er geen consistente ophaaldagen gebruikt. Ook was er gebrekkige en foutieve administratie, misbruik van de netten die bedoeld waren voor ophaal en onbehoorlijk logistiek personeel.
Openbaar Groen is toen gevraagd de taken van de particuliere ophaaldiensten over te nemen. Dit is gebeurd en zonder deze steun was het project voortijdig gestopt. In totaal zijn er 50.000 mensen direct of indirect betrokken geweest bij de ophaal van de recyclingproducten.
Het administratieve gedeelte is afgesloten met de uitreiking van een aantal certificaten aan betrokken instanties en scholen om blijk te geven aan hun participatie.

error: Kopiëren mag niet!