Santokhi: “Wie kaatst moet de bal verwachten”

De vermanende woorden van VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi gericht tegen SRS journalist C.Limburg op een vergadering in het district Nickerie op 30 november j.l. zijn klaarblijkelijk zowel de presentator als de leiding van het radiostation in het verkeerde keelgat geschoten.
Santokhi’s felle berisping had betrekking op de wijze waarop ‘Bakana Tori’ presentator C.Limburg op de staatsradio SRS op hoogst onverantwoordelijke wijze regelmatig ertoe overgaat etnische sentimenten in onze Surinaamse samenleving zodanig in zijn programma ter sprake te brengen dat de gedachte aan polarisatie nauwelijks kan worden onderdrukt.
De VHP voorzitter is van oordeel dat de karakteristieke pluriformiteit van onze maatschappij op iedere inwoner de morele plicht legt nauwlettend te waken over de vrede en vreugde in ons land en terstond corrigerend op te treden wanneer deze sfeer van acceptatie en harmonie verstoord dreigt te geraken.
Het is tegen deze achtergrond dat Santokhi ten overstaan van de bewoners van het rijstdistrict, waar hij zich vanwege partijwerkzaamheden op dat moment bevond , zowel de leiding van het staatsbedrijf SRS alsmede presentator C.Limburg krachtig opriep op te houden programma’s te maken die enkel haat zaaien in de samenleving . De wereld heeft genoeg voorbeelden van maatschappelijke rampen die hun oorzaak hebben in handelingen die enigszins te vergelijken zijn met het soort zoals gebracht in BTO.
“Als de leiding van SRS en presentator Limburg mijn boodschap niet hebben kunnen vatten en moedwillig een negatieve draai aan mijn woorden trachten te geven dan kan ik daar enkel diepe treurnis over uitspreken en slechts de hoop koesteren dat hun moment van “aha-erlebnis” niet lang op zich zal laten wachten. Tot dan dienen zij er wel rekening mee te houden dat wie de bal kaatst ,die moet verwachten”.
Bureau Woordvoerder VHP

error: Kopiëren mag niet!