Fortuinlijk pensioen voor parlementariërs na twee zittingstermijnen

Assembleeleden die gedurende twee zittingstermijnen hebben gefunctioneerd in het parlement krijgen een pensioen van 100% van hun basisbezoldiging. De verschillende toelagen die zij krijgen, worden achterwege gelaten bij de pensioenberekening. De basisbezoldiging bedraagt bijkans SRD 6.000. Ook al heeft een assembleelid bijvoorbeeld gedurende de regeringstermijn van president Venetiaan voor slechts één termijn aangezeten als assembleelid en dit lid wordt bij de komende verkiezingen weer gekozen als volksvertegenwoordiger, dan krijgt ook deze persoon een pensioen van 100% van de basisbezoldiging. Het pensioen gaat onmiddellijk in na de tweede zittingstermijn, indien de persoon niet meer deel uitmaakt van het hoogste college van Staat. ‘Tot hun dood krijgen ze dit pensioen uitbetaald’, aldus politiek analist Hardeo Ramadhin.
Ramadhin benadrukt dat de assembleeleden die slechts een termijn hebben gefunctioneerd, een pensioen krijgen van 50% van hun basisbezoldiging. Echter wordt dit pas uitgekeerd wanneer de persoon de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. ‘En hier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen coalitie en oppositie. Als het om geld gaat, kennen we geen coalitie of oppositie’, zegt de politieke analist. Blijkbaar is de fortuinlijke pensionering de voornaamste reden waarom alle principes overboord gegooid worden om koste wat het kost, deel uit te maken van het parlement. ‘En dit, terwijl ze nooit een cent pensioen hebben gestort.’ Ramadhin wijst er ook op dat er tal van assembleeleden zijn die in feite nooit hun mond hebben opengemaakt in het parlement. Het volk heeft niet eens een idee wat hun stemklank is. Maar deze persoon maakt aanspraak op een fortuinlijk pensioen.
De regeling van het pensioen van 100% van de basisbezoldiging na twee zittingstermijnen is bij wet vastgesteld. Ramadhin wijst erop ondanks het feit dat een parlementariër vijf regeringstermijnen heeft gefunctioneerd als parlementariër, ook hij aanspraak maakt op de 100% basisbezoldiging. ‘Dus je zou denken dat de meeste assembleeleden na twee zittingstermijnen al genoeg hebben. Dat ze plaats maken voor een ander, maar nee ze willen steeds langer in het parlement zitten.’ Volgens Ramadhin heeft dit gedrag misschien als grondslag de verschillende privileges die assembleeleden genieten, waaronder de buitenlandse reizen waarbij je mag vliegen in de business class.
De pensionering van de assembleeleden is zeer bevoorrecht ten opzichte van de gewone ambtenaren. De ambtenaren storten maandelijks 4% van hun salaris als pensioenpremie. Per jaar bouwen ze een pensioen op van 2% . Het maximale pensioen dat zij gedurende hun ambtelijke loopbaan kunnen opbouwen, is 70%. Dit is berekend op basis van 35 dienstjaren. Het pensioen dat zij ontvangen, bedraagt 70% van het basissalaris van de afgelopen 24 maanden.
Ramadhin legt uit dat het voordelen oplevert voor personen die reeds vanaf hun jonge jaren deel uitmaken van het ambtenarenapparaat. Ook hier is sprake van ongelijkheid, vooral als dit geplaatst wordt naast het feit dat medici en overige hooggeschoolden van de universiteit jarenlang moeten studeren met daarbij nog ingecalculeerd de vele stagnaties. ‘Wanneer vooral medici beginnen deel uit te maken van het ambtenarenapparaat zijn ze meestal al 30 jaar of ouder.’ Volgens de wetgeving zijn zij gepensioneerd wanneer zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. ‘Indien ze hun krachten door mogen blijven geven, gebeurt dit op basis van een arbeidsovereenkomst. En deze regeling kent geen pensioen.’
Dagblad Suriname sprak ook met het VHP-assembleelid Radjkoemar Randjietsingh. Hij is al vier termijnen assembleelid. ‘Daar gaat het niet om’, was zijn reactie toen hem het aspect van de pensionering werd voorgehouden. ‘Dan zou ik na mijn tweede termijn geen assembleelid willen worden.’ Het is voor hem nog niet duidelijk of hij voor nog een termijn in het parlement gaat bij de komende verkiezingen. ‘Ik heb niets te beslissen, het is de partij die dat doet. Het is geen vrijgevochten zaak.’ Deel uitmaken van het parlement wordt door hem betiteld als helpen aan de ontwikkeling van het land.
Assembleelid Jenny Warsodikromo van de NDP wil graag nog een termijn gekozen worden als assembleelid. Ze zit nu haar eerste termijn aan als parlementariër. Het aspect van de pensionering vindt zij wel aantrekkelijk. ‘Ik wil wel heel graag voor nog een termijn gaan. Maar het is de partij die beslist en het kiezersvolk moet zijn stem op mij uitbrengen.’ Volgens Warsodikromo wil zij nog een aantal zaken realiseren in het district, waaronder de bouw van een bijzondere nijverheidsschool waar kinderen met een geestelijke en of lichamelijke beperking vakonderwijs kunnen volgen.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!