Twee Surinamers in Caribische consumentenorganisatie

De Caribbean Consumer Council (CCC) is de overkoepelende organisatie in het Caribisch Gebied, die zich voorhoudt het belang en welzijn van consumentenorganisaties en consumenten in het algemeen, te behartigen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat, met alle ter hande zijnde hulpmiddelen, wij moeten komen tot het bereiken van een effectieve en levendige consumentenbeweging in de regio. De CCC is op 15 september 2005 opgericht met bovengenoemde doelstelling. Vanwege de voortzetting van het nobel werk is op donderdag 5 december 2013, is d 3e Biennial General Meeting (BGM) gehouden op St. Lucia. Het meest belangrijke bij deze BGM waren de verkiezingen voor het nieuw bestuur. Deze BGM is gehouden in het Rex St. Lucia hotel, langs de noordoost kust van het eiland. Suriname was dmv de Consumentenkring vertegenwoordigd op deze meeting, in de persoon van de secretaris Clyde Overman. De vergadering is vrij vlot verlopen. Het financieel verslag is aangenomen met een aanvulling dat het voor registratie aangeboden dient te worden bij het ministerie van Handel in St. Lucia. Jammer genoeg waren niet alle leden aanwezig op deze BGM. De verkiezingen van het nieuw bestuur zijn gehouden onder toezicht van de accountant, die de boeken van de CCC controleert. De verkiezingen zijn verlopen volgens gemaakte afspraken tijdens voorgaande BGM’s. Er was even een heikel punt in de afgesproken bestuurssamenstelling en de in de Statuten aangegeven samenstelling. Ondanks dit discussiemoment, zijn de verkiezingen vlot verlopen. De voorgedragen leden werden unaniem en vol enthousiasme gekozen door de aanwezige leden.
Het nieuw bestuur ziet er als volgt uit:
– President: Mary Isaac; St. Lucia
– 1e Vice president: Albert Alleyne; Suriname
– 2e Vice president: Dexter Morgan; Trinidad & Tobago
– Secretary: Clyde Overman; Suriname
– Treasurer: Matthias Pollios; St. Lucia
– Assistant secretary/treasurer: Hubert James; St Lucia
– Public Relations: Hildred Simpson; Antigua and Barbuda
Het bestuur is voor 2 jaren gekozen. Het is voor het eerst dat Suriname in het bestuur vertegenwoordigd is. De Consumentenkring heeft deze gelegenheid aangegrepen om vanuit deze bestuurspositie haar bijdrage te leveren in het traject om de regionale consumenten belangen te helpen behartigen. Het mag gezegd zijn dat Suriname en St. Lucia tot de sterkste landen gerekend mogen worden, wanneer het gaat om consumentenbeschermingactiviteiten. Het voordeel dat St. Lucia op Suriname heeft is dat de St. Luciaanse overheid, zowel financieel als technisch, de National Consumer Association (NCA, de consumentenvereniging) van St. Lucia ondersteunt, conform het verdrag van Chaguaramas (Caricom). Het nieuwe bestuur heeft gelijk -staande de vergadering- haar eerste taken gehad. Het nieuw bestuur moet ervoor zorgen dat de gewijzigde artikelen van de statuten formeel geregistreerd worden. Daarnaast moet het nieuw bestuur nagaan hoe en welke acties er ondernomen moeten worden om haar inkomsten te vergroten. Het voornaamste waar het nieuw bestuur aan zal werken, is de verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de lidorganisaties. De tijd voor die constructieve verandering is aangebroken.
Consumentenkring Suriname

error: Kopiëren mag niet!