Importeurs kopen 1.4 miljoen Amerikaanse dollars aan vuurwerk

Vuurwerkimporteurs hebben al voor ruim US$ 1.4 miljoen (free on board) aan vuurwerk geïmporteerd. Aroen Jadoenathmissier, hoofd Invoer Uitvoer en Deviezencontrole (IUD), zegt dat er tot gisteren 75 containers zijn binnengekomen van 12 importeurs. De afdeling Preventie van het Korps Brandweer Suriname (KBS) doet de inspectie in de magazijnen van de ondernemers voordat het vuurwerk wordt opgeslagen. Hoofd Preventie Michel Jules legt uit dat de brandweer een reeks van controleactiviteiten uitvoert in dit kader. Al in het eerste kwartaal begint de inspectie op de opslagmagazijnen van de groothandelaren. Als winkeliers hun ingediende vergunning voor de verkoop van vuurwerk goedgekeurd krijgen, begint de brandweer met de landelijke controle op de verschillende verkooppunten.
Vorig jaar zijn ruim 600 verkooppunten geïnspecteerd. Preventie heeft tot op dit moment 60 goedgekeurde de vergunningsaanvragen binnen. De aanvragen worden begin november afgegeven aan de districtscommissariaten. Jules legt uit dat de brandweer daarbij nagaat of de winkelier zich heeft gehouden aan de voorwaarden gesteld in de vergunning. Het vuurwerk moet uitgestald worden in een kast van gewapend glas met een dikte van minimaal 6 millimeters. In de winkel behoren minimaal 2 blusapparaten van 6 kilo te zijn, borden met de aanduiding ‘verboden te roken’ en geen open vuur. Voorts moet de verkoopruimte voorzien zijn van in- en uitgangen zonder obstakels.
Jules zegt dat het uiterst verboden is het vuurwerk op te slaan in de directe nabijheid van drukhouders, zoals spuitbussen, deodorant, kleding en alcoholische dranken. Jules zegt desgevraagd dat in de vergunningsvoorwaarden expliciet staat vermeld op welke soorten vuurwerk er een importverbod is. Hiertoe behoren onder andere de kronto, maripa, de grotere soorten strikers met 50 – 100 shots. Ook is volgens Jules aangeven welk soort vuurwerk afgeschoten mag worden door professionals. Het gaat in deze om vuurwerk dat voor speciale gelegenheden wordt ingevoerd en afgeschoten, zoals bijvoorbeeld voor vuurwerkfestijn bij nationale feestdagen.

error: Kopiëren mag niet!