Irritaties door constante vertragingen SLM

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) kent de laatste tijd veel vertragingen. In de afgelopen week was dat al meermalen het geval op het traject Paramaribo-Amsterdam. Voor de passagiers die bij de SLM vertraging ondervinden, is er speciaal beleid ontwikkeld. Dat is afhankelijk van het land waarvan je ingezetene bent en vanuit welke bestemming je vertrekt, want dat zijn nog net de factoren die de voorzieningsmogelijkheden bepalen. Op de website van de luchtvaartmaatschappij staan de procedures beschreven die in werking treden wanneer sprake is van onder andere een vertraging van de vlucht.
Voor alle passagiers bestaat de mogelijkheid om de door hun gemaakte kosten ter verkrijging van het reisbiljet terug betaald te krijgen, indien ze vanwege de langdurige vertraging besluiten hun reis niet voort te zetten.
Wanneer passagiers met de SLM reizen en een vertraging ondervinden, van meer dan vijf uren lang, komen zij in aanmerking voor hotelverblijf, alsook de transportkosten naar het betreffende hotel toe en een maaltijd. Maar let wel, niet alle passagiers. Deze voorziening is niet voor de Surinaamse passagier! Die moeten het zelf verder uitzoeken. Ook maakt een Surinaamse passagier alleen aanspraak op een financiële vergoeding van €50 indien de vertraging langer dan 24 uur geduurd heeft, behalve als het gaat om een vlucht vertrekkende vanuit Amsterdam (Nederland). In dat geval heeft de passagier recht op een vergoeding van € 600 wanneer die minstens drie uren verlaat op de eindbestemming aankomt. Deze vergoeding wordt aan passagiers toegekend op basis van de Europese Verordening voor Passagiersrechten Luchtvaart. Aangezien de vergunning van de SLM verleend is door Suriname en ons land geen deel uitmaakt van de bovenstaande verordening, komen de rechten niet toe aan de passagiers op de vluchten die vertrekken vanuit Suriname. Dit zou natuurlijk geen reden mogen zijn voor het bedrijf om de eigen onderdanen discriminatoir te behandelen. Als een Surinamer een vertraging meemaakt samen met een Nederlander dan wordt die Nederlander door de Surinaamse carrier veel royaler behandeld. Dit zorgt voor veel irritaties bij passagiers. ‘Er is bijna geen communicatie vanuit de maatschappij en met een broodje en een drankje denkt men alles te kunnen oplossen’, aldus een gebelgde passagier.
Conform internationale regels moet bij een vertraging van 1-3 uren een vergoeding toegekend worden gelijk aan 200% van een enkelreis tot een maximum van US$ 650 en bij een vertraging van meer dan 4 uren moet er een vergoeding van 400% van een enkelreis tot een maximum van US$ 1.300 worden gegeven.
Alleen bij overmacht, zoals een storm of een orkaan, is de maatschappij niet tot schadevergoeding verplicht. Het is ongehoord dat de Surinamers die het meest gebruik maken van de SLM, deze slechte behandeling moeten ondergaan. Wordt er misbruik gemaakt van het feit dat wij zo weinig keuzemogelijkheid hebben als wij willen vliegen?

error: Kopiëren mag niet!