Serie-inbrekers afgestraft

Clyde Lame kreeg gisteren een hogere straf in vergelijking met zijn twee comparanten, Arantes Hek en Saskia Drenthe. Kantonrechter Dinesh Sewratan legde Lame een gevangenisstraf op van drie jaar en zes maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Drenthe en Hek kregen elk een straf opgelegd van twee jaar onvoorwaardelijk met aftrek. De magistraat legde een gedifferentieerde straf op, omdat Lame vanaf het prille begin de strafbare feiten heeft ontkend. Hij bekende slechts schuldig te zijn aan poging tot diefstal de laatste keer toen hij tezamen met zijn comparanten op heterdaad werd betrapt en vervolgens aangehouden. Tegen Lame had de openbare aanklager, Duncan Nanhoe, een straf van vier jaar geëist inzake diefstal meermalen gepleegd. Tegen hem had het Openbaar Ministerie een hoge eis ingesteld, omdat ondanks alle bewijzen hij bleef ontkennen. Zijn medeverdachten hielden het gerecht wel de ware toedracht voor. Zij gingen met z’n allen op stap en iedereen deed even hard mee bij het plegen van de feiten. Aan het trio werd verschillende diefstallen verweten. Zij hebben vaak gascilinders van verschillende benadeelden weggenomen. Ook hebben zij een televisie en andere zaken buitgemaakt. Deze groep was echter gespecialiseerd in diefstal van gascilinders.
De rechter achtte het aandeel van elke verdachte strafbaar. Drenthe had haar huurkoopauto ingezet om de strafbare feiten te plegen. Zij diende als chauffeuse. Haar taak was om de comparanten op de plaats van bestemming af te zetten en na hun snode daad weer op te halen. De magistraat merkte op dat er een nauwe en bewuste samenwerking, maar bovenal ook sprake was van gezamenlijke uitvoering. De raadslieden voerden een verweer ten aanzien van deelname aan een criminele organisatie. De rechter concludeerde dat hij niet tot het bewezen feit kwam en sprak alle drie vrij voor dat feit. Met betrekking tot de resterende feiten stond het bewijs evenwel als een paal boven water. De vervolging had tijdens het strafvoorstel geen verbeurdverklaring gevraagd van het voertuig van Drenthe. Echter besliste de rechter anders met betrekking tot de wagen. Hij achtte verbeurdverklaring van belang. Ook de breekwerktuigen welke in de auto zijn aangetroffen, werden verbeurd verklaard. Het drietal moet de aan hun opgelegde straf uitzitten. Indien zij niet eens zijn met het vonnis hebben zij twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!