Toekenning kerstgeschenkbon verworven recht Fols- en BvL-leerkrachten

In tegenstelling tot wat begin vorige week in een plaatselijk ochtend blad verscheen, zijn de Fols en de BvL nog steeds voorstander van het verstrekken van zogenaamde kerstgeschenkbonnen aan onderwijsgevenden, zoals het Minov dat in 2012 heeft uitgevoerd voor de onderwijsgevenden op alle niveaus. Zeker tegen deze tijd van het jaar kijkt elke werknemer uit naar iets extra’s om de feestdagen in het gezin meer kleur te geven. De onderwijsgevenden zijn in december 2012 voor de eerste keer in aanmerking gekomen voor een kerstgeschenkbon, nadat de voorzitter van de Fols en die van BvL vicepresident Robert Ameerali ervan konden overtuigen dat onderwijsgevenden niet uitgesloten kunnen worden van een dergelijke geschenkbon. Daarna is het besluit vastgelegd in een missive. ‘Het toekennen van deze kerstgeschenkbonnen is bijzonder goed overgekomen bij de leerkrachten en in december 2013 kijkt een ieder er weer naar uit.’ De Fols en de BvL gaan nog steeds ervan uit dat de onderwijsgevenden ook dit jaar hun kerstgeschenkbon krijgen, want op dit stuk zijn “wij jaren benadeeld”. Beide onderwijsvakorganisaties zien dat als een verworven recht. Ten eerste is het zo dat deze groep vóór 2012 werd uitgesloten van het aan hen toekennen van kerstgeschenkbonnen. Pas in december 2012 zijn ze daarvoor in aanmerking gekomen. Het niet toekennen van de kerstgeschenkbonnen was een miskenning naar de leerkrachten. ‘In gesprekken over deze issue in 2012 werd steeds aan de Fols en de BvL voorgehouden: “jullie groep is te groot”. Uiteraard slaat dit argument nergens op’, aldus het presidium van de Fols vertegenwoordigd door Marcelino Nerkust.

error: Kopiëren mag niet!