Khedoe versus Gangabisoensingh bij bestuursverkiezing Arya Dewaker

De vereniging Arya Dewaker houdt op zondag 1 december 2013 bestuursverkiezingen. Er zijn twee kandidatenlijsten ingediend. Deze worden voorgezeten door Lekhradj Khedoe en Inder Gangabisoensingh. In het huidige hoofdbestuur van Arya Dewaker is Gangabisoensingh de eerste secretaris. De algemene ledenvergadering staat onder leiding van het huidig bestuur, met als voorzitter pandit Inderdath Tilakdhari.
De bestuursverkiezing bij deze vereniging is voor de tweede keer georganiseerd. Na de eerder uitgeschreven vergadering belandde een der partijen uit ontevredenheid bij de rechter. De magistraat bepaalde dat er een herverkiezing van het hoofdbestuur moest plaatsvinden. Om eventuele ongeregeldheden te voorkomen, heeft men de politie gevraagd om aanwezig te zijn.
De algemene ledenvergadering begint om 10.30 uur en wordt gehouden in het multifunctioneel centrum van Arya Dewaker aan de Wanicastraat.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!