Trinitatis Lutherse Kerk 5 jaar

De Trinitatis Lutherse Kerk (TLK) bestaat op zaterdag 30 november 5 jaar. De TLK is de eerste gemeente van de Augsburgse Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname (AELGS). De frisse jonge gemeente onder de bezielende leiding van ds. dr Michel Stewart is in de 5 jaar uitgegroeid tot een volwaardige Lutherse gemeente, met meer dan 250 gemeenteleden. In het kader van de 5de jaardag van de kerk, heeft zij de maand november uitgeroepen tot jubileummaand. De eerste activiteit was een gemeente buitendag, die op zondag 10 november te Bosbivak is gehouden. Op 23 november werd er een workshop gehouden, waarbij werd stilgestaan bij de richting die de kerk wil opgaan. Op diezelfde dag werd er om 6 uur een jeugddienst gehouden voor de grote groep jongeren van de TLK. De jubileummaand wordt afgesloten met een dankdienst en receptie op 29 november. De dienst vangt aan om half 7 ’s avonds. Om 8 uur start de receptie met gelegenheid tot felicitatie.
De TLK heeft in de afgelopen 5 jaar haar stempel gedrukt in de gemeenschap, vooral in de directe omgeving, namelijk de Eduard Brumastraat, voorheen Weidestraat. Naast het evangeliseren en het winnen van zielen, heeft de kerk ook een diaconaal programma ontwikkeld waarbij de nadruk wordt gelegd op sociaal maatschappelijke activiteiten. Zo is de kerk van plan om in het schooljaar 2014 -2015 van start te gaan met een eigen basisschool in het Tout Lui Faut Maretraiteproject. De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang. Daarnaast zijn er ver gevorderde plannen om in het komend jaar te starten met een nieuwe gemeente in deze buurt. Voor de continuïteit van het gemeentewerk wordt er heel hard gewerkt aan uitbreiding van het leiderschap. Zo is er in de maand augustus een diaken ingezegend, die momenteel intern gevormd wordt om in de naaste toekomst te worden geordend tot het bedienen van ‘woord en sacrament’. Momenteel is een ander gemeentelid ook ingeschreven op een lokale theologische opleiding, terwijl een derde voorbereidingen treft om het komend jaar een aanvang te maken met de theologische studie.

error: Kopiëren mag niet!