Lichte verbetering in de verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden staat voor dit jaar voorlopig nog op 68. Dit betekent dat er een lichte daling is in het aantal dodelijke verkeersongevallen over de afgelopen vijf jaar. Om dit aantal verder terug te dringen, ziet het Korps Senior Verkeersbrigadiers, samen met het Platform Verkeersveiligheid en de minister van Justitie en Politie, graag dat de verkeersveiligheid geformaliseerd wordt en de juridische formulering verbreed en uitgewerkt. In het verleden heeft het Korps Senior Verkeersbrigadiers de ‘15-15 Verkeersveiligheidsmaand’ geproclameerd in de periode 15 augustus tot 15 september. Dit jaar werd het afgesloten met een simulatie op basis van het meest ernstige verkeersongeval sinds vijf jaar. Helmut Gezius van het Korps Senior Verkeersbrigadiers ziet graag dat de controle op bromfietscertificaten verbeterd wordt. “Een standaardhelm is onvoldoende beschermend. Het is beter om een integraal helm te gebruiken”, aldus Gezius.
Met name bromfietsen zijn een belangrijk punt wanneer het om verkeersveiligheid gaat. Gezius: “Er zouden bromfietspaden aangelegd moeten worden of anders markeringen op de weg om aan te geven waar ze mogen rijden.” In de cijfers is zijn mening terug te vinden. Verkeersdoden zijn voor 40% motorische tweewielers op de voet gevold door auto’s met 37%. Doorgaans zijn er meer mannen dan vrouwen het slachtoffer, omdat mannen meer risicovol gedrag vertonen. In het weekend (zaterdag en zondag) gebeuren de meeste dodelijke ongevallen. Met name Javanen (71%) zijn het slachtoffer gevolgd door Hindoestanen (52%) wanneer het om bromfietsongelukken gaat. Bij auto-ongevallen is de Marronbevolking het meest slachtoffer (52%).
Ongevallen in het verkeer gebeuren meestal tussen automobilisten en bromfietsbestuurders; 32% van de dodelijke ongevallen vindt plaats tussen deze twee groepen. Veel slachtoffers sterven ter plekke.
Met een verbetering in de ruimtelijke ordening zou de verkeersveiligheid omhoog kunnen gaan. Een scheiding van langzaam en snel verkeer is een aanbeveling die het Korps Senior Verkeersbrigadiers doet. Daarnaast adviseert men scholing gericht op bromfietsers gekoppeld aan het invoeren van een bromfietsrijbewijs. Het correct dragen van een goede valhelm zou ondersteuning kunnen bieden wanneer een verbeterde wetshandhaving gebruikt wordt. Met deze verbeterpunten hoopt men dat de verkeersveiligheid verbeterd wordt voor de komende vijf jaar.

error: Kopiëren mag niet!