KPA dieper in het dal

Binnen het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) heerst er sinds woensdag een enorme ontevredenheid. De groep penitentiaire ambtenaren, die zich tot nu toe solidair had verklaard met de BPAS, voelt zich misleid. De BPAS heeft haar leden altijd voorgehouden dat ze gaan voor een integere en gekwalificeerde korpschef. Duidelijk heeft de BPAS op vragen van leden verklaard dat de strijd niet om Regillio Blijd gaat. Bij de implementatie van de nieuwe korpschef blijkt dat juist de heer Blijd voorgedragen wordt voor die hoge post. De BPAS geeft aan dat genoemde persoon de beste opleiding heeft en het meest gekwalificeerd is. ‘Dit is misleidend’, zegt het ontevreden personeel. Blijd is een hbo’er en kennelijk met hele slechte managementkwaliteiten. ‘Ga zelf na wat hij gemaakt heeft van
CPI sinds hij de leiding daar heeft. De discipline daar is met de grond gelijk gemaakt. Verdeeldheid is gestimuleerd onder ‘gedisciplineerde’ ambtenaren’, aldus de groep.
De vraag die bij de leden rijst is of Blijd gedisciplineerd is. Indien het zo zou zijn dan zou hij de discipline tenminste gehouden hebben op het niveau zoals hij dat had aangetroffen bij zijn overname van CPI, maar dat is hem niet gelukt. De ontevreden penitentiaire ambtenaren geven aan dat een academisch geschoolde binnen de KPA van wie gezegd mag worden dat hij /zij gekwalificeerd, integer en gedisciplineerd is, de juiste persoon is. Alleen die persoon zal de KPA tot grotere hoogten kunnen brengen.
De ontevreden PA’s geven verder aan dat zij bij het beraad in de maand augustus 2013 hebben meegedaan aan de acties van de BPAS welke 27 dagen heeft geduurd, omdat zij een integere korpschef willen hebben. Nu voelen zij zich beetgenomen door de BPAS, met name de voorzitter die koste wat het kost zijn vriend Blijd als korpschef wil hebben.
Bij deze roept de groep van ontevreden penitentiaire ambtenaren (ongeveer 70%) hun collega’s op om ‘wakker’ te worden en zich niet te laten leiden door persoonlijke belangen van de voorzitter van de BPAS. ‘Wij willen een korpschef hebben, die integer is. Een geheime stemming zou in deze kwestie de beste resultaten opleveren.’

error: Kopiëren mag niet!