Iamgold zal zonne-energieproject in Suriname opzetten

IAMGOLD en/of haar dochteronderneming Rosebel Gold Mines N.V. (“Rosebel”) zal de ontwikkeling en implementatie van een zonne-energieproject (het “Zonne-energieproject”) in Suriname financieren. Door middel van dit project zal er een vermogen van vijf (5) megawatt aan energie worden gegenereerd. Het Zonne-energieproject vloeit voort uit een toezegging van IAMGOLD aan de Regering van Suriname, die gedaan werd in verband met een eerdere overeenkomst die de energiekosten voor IAMGOLD aanzienlijk verlaagden.
De projectkosten zullen naar verwachting liggen tussen de USD 12 – USD14 miljoen. Hierin zijn inbegrepen de kosten om de projectlocatie en de toegang tot deze locatie voor te bereiden. Volgens planning zal dit project operationeel zijn aan het begin van het derde kwartaal van 2014. Het Zonne-energieproject zal door Rosebel worden beheerd en uitgevoerd. De opgewekte energie zal worden gebruikt op de bedrijfslocatie van Rosebel in Brokopondo, waarbij het systeem zal worden gekoppeld aan het elektriciteitsnetwerk van Suriname.
Ron Halas, Vice President, Commercial, South America, tevens projectcoördinator, stelde het volgende: “Dit Zonne-energieproject is een positieve stap voorwaarts voor IAMGOLD en Suriname als geheel.
Vijf megawatt extra aan opwekkingsvermogen zal Rosebel helpen de exploitatiekosten te drukken. Hierdoor wordt het bestaande energievermogen vrijgemaakt voor gebruik door overige klanten in Suriname. Ik ben verheugd dat IAMGOLD de keuze heeft gemaakt voor deze bewezen ‘groene’ technologie om te kunnen voldoen aan de steeds groter wordende behoefte van Rosebel aan energie.”
Steven Letwin, President en CEO van IAMGOLD, merkte het volgende op: “Doordat Rosebel overgaat van het mijnen van zacht gesteente naar hardere steenafzettingen, is steeds meer energie nodig om het erts te vergruizen en te vermalen om de goudwinning te faciliteren. We hebben succesvolle onderhandelingen gevoerd over het verlagen van de energiekosten van Rosebel en dit zonne-energieproject zal de kosten en de energievoorziening verder verbeteren om in onze behoeften te voorzien. Het aanpassen van dergelijke technologieën aan onze bedrijfsactiviteiten is precies de soort innovatie die deze industrie nodig heeft om in de toekomst succesvol te zijn.”
IAMGOLD zal blijven samenwerken met de Surinaamse overheid aan dit project. IAMGOLD is voornemens alle technische informatie te delen met de relevante overheidsinstanties en de ADEK Universiteit van Suriname om hierdoor het inzicht in het potentieel van zonne-energie voor Suriname te verbeteren.”

error: Kopiëren mag niet!