Theo Tjong: Ik wil altijd uniek zijn

Theo Tjong inDe beeldende fotograaf Theo Tjong-A-Tjoe zegt dat hij altijd uniek wil zijn met zijn foto’s. Ik probeer in mijn foto’s iets apartste doen. Het zijn soms zelfs 2 of 3 foto’s die ik in een bewerk. Momenteel staan 32 fascinerende bewerkte foto’s van hem in Grand Riverside Hotel. Deze fotocollectie Digital Image Art” wordt in samenwerking met “Grand Riverside gehouden. Afgelopen zaterdag vond de opening plaats door Ray Jong-A-Lock en duurt tot en met 31 december. Het is zijn 56ste expositie. Ik ben wel niet iedere dag daar aanwezig. Tot en met 21 december ben ik wel aanwezig op de dinsdag, vrijdag en zaterdag. Op uitnodiging van kunst Galerie Bremmer te Tilburg exposeerde Theo Tjong-A-Tjoe in juli in “De Bont” in Nederland en kwam terug met een grotendeels nieuwe fotocollectie. De foto’s zijn afgedrukt op de nieuwste fotomaterialen: aluco, aluminium, canvas, exposer en plexiglas.De fotocollectie toont niet een bepaalde thema, maar laat het resultaat zien van Tjong’s discipline als beeldend fotograaf. Dit werd door de voorzitter van de fotografen vereniging Contrast in Tilburg in zijn openingswoord als volgt verwoord.“Een voor de fotografie momenteel belangrijke vraag luidt : “To shop or not to shop, that’s the question!”
U moet hierbij het woord ‘shop’ niet vertalen als boodschappen doen. Als fotografen shoppen, zijn ze bezig met Photoshop, het meest gebruikte programma voor digitale fotobewerking. In onze fotoclub hebben we er regelmatig discussie over. Aan de ene kant staan fotografen die Photoshop alleen willen gebruiken voor kleine verbeteringen aan een zo perfect mogelijk opgenomen foto. Anderen vinden dat het digitale gereedschap juist is uitgevonden voor vergaande ingrepen, eventueel ook in minder goed gemaakte foto’s. Hierbij worden soms delen van het beeld digitaal weggesneden en andere beeldelementen toegevoegd, aldus Theo.Theo is ontegenzeggelijk een Photoshopper van de laatste soort. Hij gaat verder dan de doorsnee gebruiker, die kleur, helderheid en contrast verbetert en kleine foutjes retoucheert. In de manier waarop Theo te werk gaat, verraadt zich zijn lange werkverleden als graficus. Hij combineert niet alleen door hem gemaakte foto’s. Ook creëert hij digitaal nieuwe beelden. Dat doet hij vanuit door hem gemaakte foto’s, soms uit elementen die hij uit heeft geselecteerd.Theo noemt zich op zijn website ‘beelden fotograaf’. Mij lijkt het meer passend hem met de samentrekking ‘fotograficus’ te omschrijven. Bij Theo zijn de fotograaf en de graficus onlosmakelijk met elkaar verbonden.Tjong-A-Tjoe zegt: “de werkwijze van de fotocollectie mag wel nieuw lijken, maar het principe is zo oud als de analoog fotografie en valt onder de noemer “meervoudig afdrukken”. Het eind resultaat is bij beide het leveren van één foto samengesteld uit meerdere opnames. Bij de analoog fotografie worden van meerdere negatieven in de donkere kamer één samengestelde foto afgedrukt. Bij de digitale fotografie gebeurt dit middels het combineren van foto’s op de computer tot één foto”.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: