Granman Kwinti’s: Groepje aangezet tot protesteren

Het kabinet van de Granman der Kwinti’s brengt hierbij onder aandacht van de Surinaamse gemeenschap, dat zij de persoonlijke aantijgingen en lasteringen die een groepje personen hebben gericht tegen leden van dit instituut, ten zeerste betreurt. Dat groepje werd gemobiliseerd, geleid en aangezet tot protesteren en aanbieden van petities bij het kabinet van de president en elders. Het is duidelijk dat de beschuldigingen die geuit zijn, op onwaarheden berusten. Want Wie bij SBB en het ministerie van Regionale Ontwikkeling wil informeren, zal te weten komen dat; de leider, dhr.Souvenir en zijn groepje (op zeer slinkse wijze) reeds meer dan een jaar, de beslissing hebben over het gemeenschapsbos der Kwinti’s en alzodanig degenen zijn die tot heden, vergunningen verstrekken, overeenkomsten aangaan, bankrekeningen openen en gelden innen. Maar ook dat door de SBB aan de Granman is gerapporteerd, dat betrokkene ontoelaatbare handelingen heeft gepleegd met de aan hem verleende tekeningsbevoegdheid over het gemeenschapsbos der Kwinti’s en dat hij op een ander moment, ernstige bedreigingen heeft geuit tegen medewerkers van die dienst. Verder doet het Kabinet een beroep op de relevante authoriteiten en iedereen die het met de Kwinti’s menen, om af tezien van ondersteuning aan voornoemde dignitaris , Die wegens onverantwoordelijk en corrupt gedrag, buiten functie gesteld is door het Stamhoofd. Jammer dat hij daarna toch alle ruimte en ondersteuning heeft gehad, van vooral het districtscommissariaat Sipaliwini (Boven-coppename) om het Traditioneelgezag te destabiliseren en de Granman te negeren, wat mede geleid heeft tot de afgelopen schandelijke vertoning, waarmee wij(allemaal) nu geconfronteerd zijn.
De Granman der Kwinti’s

error: Kopiëren mag niet!