Buitenaards Leven: Honderden getuigenissen, mensen die geloven, nog geen bewijs

Buitenaards levenUit een onlangs verschenen onderzoek is gebleken dat 44% van de Engelse mannen gelooft dat er buitenaards leven is. En al jaren worden er wereldwijd meldingen gedaan van UFO’s. Op You Tube zijn er honderden filmpjes te vinden, allemaal ooggetuigenverslagen van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Ondanks zoveel getuigenissen zijn er nog steeds mensen die niet geloven in buitenaardse wezens en/of UFO’s.
Buitenaards met menselijk DNA?
Begin dit jaar is er zelfs een documentaire verschenen van Steven Greer, een wetenschapper uit Amerika die bekend werd met het ‘Disclosure Project’, waarbij meer dan 400 wetenschappers, militairen en ex-militairen vertelden over hun ervaringen met buitenaards leven op aarde. Deze wetenschapper bracht in zijn nieuwste documentaire Sirius bizar nieuws. Daarin werd een (buitenaards?) wezentje van 15 centimeter getoond. Nader onderzoek wees uit dat het wezen grotendeels menselijk DNA bevatte, maar wat zegt dat? Is het dan een mens? Of is dit het bewijs dat wij echt afstammen van buitenaardse wezens? Het ziet er in ieder geval mensachtig uit. Rishi Sadal is ondernemer en woont in Suriname. Hij vertelt over het boek ‘The Slave Species of the Gods’ van de Zuid-Afrikaanse schrijver Michael Tellinger. Greer is namelijk niet de enige wetenschapper die hetzelfde principe omschrijft. ‘Michael Tellinger heeft heel veel research gedaan omtrent verloren archeologie in Afrika. Hij, tezamen met andere wetenschappers, heeft ontdekt dat er heel veel genetische manipulatie heeft plaatsgevonden om de mens te maken zoals hij nu is.’ Hiermee doelt hij deels op het verhaal van de Annunaki, een veelbesproken ras uit de oudheid waarvan wordt gezegd dat het ‘aliens’ zijn.
Buitenaardsen in de oudheid
Er zijn tevens verschillende reality tv-series die zich richten op het onderwerp zoals UFO Hunters, maar vooral de serie Ancient Aliens. In die serie probeert men te bewijzen dat er al van oudsher buitenaards leven op aarde is geweest. De Annunaki worden meerdere malen uitvoerig besproken. Er wordt verteld dat zij op zoek waren naar goud en zo terechtkwamen op aarde. Deze Annunaki schijnen door middel van genetische manipulatie het menselijke ras te hebben gemaakt, door hun eigen DNA te vermengen met dat van de mensachtigen die er destijds rondliepen. Het was de bedoeling dat wij mensen, als slaven, het goud voor hen gingen delven. Dat zou meteen ook verklaren waarom wij allemaal ook een voorliefde, of obsessie voor goud hebben. Volgens sommigen is het ook de verklaring voor het alom bekende gat in onze evolutie. Een tegenreactie op deze serie is de documentaire ‘Ancient Aliens Debunked’. Hierin worden alle geopperde theorieën weerlegd, maar niet alles! Het komt er eigenlijk op neer dat in de poging alle theorieën te weerleggen de kijker juist overblijft met het gevoel dat het weleens waar zou kunnen zijn, juist omdat niet alles weerlegd kan worden.
‘Een heleboel kan verklaard worden, maar..’
Ook in Suriname is er aandacht voor UFO’s. Er is sinds 2009 een Meldpunt UFO’s boven Surinaams Territorium, afgekort Must. Op de website is een mooi overzicht te vinden van de meldingen die er zijn binnengekomen, onderzocht en of ze opgelost zijn of niet. Tanya Wijngaarde is een van de oprichters van het Meldpunt. ‘Er zijn een heleboel meldingen die toch verklaard kunnen worden als je verder gaat zoeken, een gangbare verklaring zoals een vliegtuig of een weerballon. Een UFO is niet meteen buitenaards. Er zijn misschien allerlei mogelijkheden die we ons niet kunnen voorstellen, zoals tijdreizigers of andere dimensies. Als je het echt niet weet, dan kan je natuurlijk alleen maar gissen en fantaseren. Er zijn op de website een aantal cases die echt unidentified zijn.’ De bekendste melding die werd gedaan van UFO’s is vlak voordat Must bestond. ‘Dat was op de Leysweg. Een bijzondere was dat, want het is gezien door verschillende mensen en ook gefotografeerd door een ondernemer, Sham Binda.’
‘Ik heb het waargenomen’
Sham Binda is in het dagelijks leven voorzitter van de Akmos en is zelf ook ondernemer. ‘Het stond destijds op de voorpagina van Dagblad Suriname. Het is inderdaad waargenomen door meerdere mensen. Ik heb een foto gemaakt. Het was donker en ik dacht dat ik niets had. Maar toen ik het op de computer bekeek en inzoomde, zag ik de vorm en de lichtjes. Er waren er drie maar op het moment dat ik de foto maakte, schoten ze met een onvoorstelbare snelheid uit elkaar.’ De ondernemer kwam die dag uit het binnenland met 5 anderen. Op een gegeven moment zei een van hen dat er UFO’s waren. Eerst werd het afgewimpeld als onzin, totdat Binda het zelf zag. ‘Het was echt geen menselijk vernuft!’ Ook hij geeft aan dat er op You Tube veel te vinden is over het onderwerp. ‘Maar de mensen schijnen het nog steeds niet te geloven, ik eerst ook niet. Als je het eenmaal hebt gezien en je weet dat het bestaat, verandert het ook je mindset!’
‘Misschien zijn ze al onder ons!’
De ondernemer kijkt nog steeds in de lucht van tijd tot tijd, in de hoop dat hij nog wat ziet. ‘Er zijn dus nog anderen dan wij alleen in deze wereld. Wezens die waarschijnlijk al de ontwikkeling hebben, waarbij ze dus veel verder kunnen reizen dan wij dat kunnen. Dat wij nog primitief zijn. En het is al eeuwen gaande. Waarom is er geen contact geweest?’, vraagt Binda zich af. ‘Of misschien is het al geweest, maar is het niet gedocumenteerd?’ Hij begint te lachen. ‘Misschien lopen ze ook al onder ons! En hebben ze de politici in hun macht om de wereld helpen te vernietigen!!’

error: Kopiëren mag niet!