DNA wil verbetering begrotingsproces

De opening van de DNA-UNDP begrotingencyclus briefing (deel twee) is gisteren van start gegaan. De inleiding werd gehouden door Satcha Jabbar. Het doel van deze begrotingencyclus is om de toezicht- en wetgevingsfunctie van DNA te versterken door de DNA-leden meer inzicht te geven in de knelpunten van het begrotingproces. Ook is deze briefing bedoeld om meer inzicht te geven in de corruptiegevoeligheid van het financieel systeem van de overheid en aandacht te schenken aan oplossingsmogelijkheden. Er werden ook aanbevelingen gegeven voor wetgevingsaanpassingen voor de daaropvolgende werksessies.
Satcha Jabber zei tijdens haar presentatie dat er bij de opmaak van de begroting er weinig tot geen prioriteit wordt gesteld. Dit is een reden waarom het ministerie van Financiën zijn management misloopt. Bij verschillende ministeries zijn er zwaktes geconstateerd in de interne organisaties van de ministeries. Dat zou komen doordat er geen interne afstemming binnen de ministeries is. Bij grote ministeries zoals het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en Openbare Werken moet er intern vaker gecommuniceerd en geëvalueerd worden over projecten.
Het is niet de eerste keer dat de DNA zulke sessies organiseert in het kader van het programma ‘institutionele versterking DNA’. In het kader hiervan wordt thans uitvoering gegeven aan het project ‘Verbetering Begrotingsproces’ dat bestaat uit zowel informatie- als werksessies. In de eerste fase van dit project is er al aandacht besteed aan de knelpunten in het financieel systeem van de overheid. Hierbij hebben verschillende deskundigen van bepaalde ministeries en de financiële instituten van de overheid vanuit hun eigen invalshoek de obstakels aangekaart.
In het vervolgtraject van dit project zal het accent worden gelegd op de oplossingsmodellen die worden aangedragen vanuit de ministeries en de financiële instituten van de overheid. Deze oplossingsmodellen moeten leiden naar concrete voorstellen om het financieel systeem te hervormen teneinde effectiviteit, de efficiëntie en transparantie te verhogen.

error: Kopiëren mag niet!