‘SZF kan pakket niet snoeien’

Het wordt een gevaarlijke zaak als het Staatsziekenfonds (SZF) het dienstenpakket snoeit. De zorgverzekeraar heeft langer als een week geleden de alarmbel laten luiden over de financiële crisis waarin zij gemanoeuvreerd wordt. De overheid komt haar geldelijke verplichtingen niet na. Marcelino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols), voorziet problemen als onderwijsgevenden niet meer geholpen kunnen worden door het SZF. De Fols vertegenwoordigt ruim 5000 leerkrachten op glo- en voj-niveau, die allen afhankelijk zijn van het SZF. Hij herinnert eraan dat ambtenaren in 1999 om een kwestie van het SZF hadden meegedaan aan straatacties. De vakbondstopper hoopt niet dat de zorgverzekeraar met de rug tegen de muur overgaat tot inperking van het geneeskundig pakket. Een aantal medicamenten en medische diensten is nu al gelicht uit het pakket. Ambtenaren worden al geruime tijd verplicht te betalen voor bepaalde medicijnen en specialistische diensten die voorheen gedekt werden door de zorgverzekeraar.
Nerkust doet een dringende oproep naar de overheid om de financiële middelen, waarop het SZF recht heeft, vrij te maken zodat de zorgverzekeraar haar diensten normaal en optimaal kan aanbieden aan de samenleving. Het SZF balanceert op de rand van bankroet, omdat de overheid al jaren de bij beschikking afgesproken premie van 5% niet afdraagt. De staatsbijdrage aan het fonds is 9%, waarvan de ambtenaar 4% betaalt uit zijn loon, terwijl Financiën inkomt met de rest. SZF zit al jaren te wachten op dit restbedrag en loopt achter met de betaling van haar financiële verplichtingen aan onder andere ziekenhuizen en medici.

error: Kopiëren mag niet!