Kerstpottenactie komt langzaam op gang

Kerstpottenactie langzaam op gang‘Het gaat nog niet zo vlot’, zegt Vilece Thomas, persvoorlichter en regionaal commandant van het Leger des Heils. ‘Maar het is nog vroeg. We zijn pas in november en we hebben dus nog wat tijd voor het Kerst is.’ De actie wordt jaarlijks uitgevoerd door een flink team van vrijwilligers. ‘We hebben de mensen die collecteren, maar ook mensen die hen halen en brengen of van eten voorzien. Daarnaast hebben we ook een staf, die ervoor zorgt dat de locaties bemand zijn.’ Het team bestaat uit zowel jongeren als ouderen. ‘Sommigen doen het echt met passie. We hebben bijvoorbeeld broeder Limon, die jaarlijks meedoet en altijd muziek maakt als hij er staat. Hij staat er dan van 9.00 uur in de ochtend tot 9.00 uur in de avond. Dat is zijn eigen keus, omdat hij het echt leuk vindt om te doen!’ De vrijwilligers staan er niet allemaal zo lang. Ze hebben wisselende shifts en rouleren dus. ‘Daarnaast kan je van de ouderen niet vragen dat ze zo lang ergens gaan zitten, ook al is het voor het goede doel.’ Thomas staat er zelf ook weleens om geld te collecteren.
Het is de 89ste keer dat de actie wordt gehouden in Suriname. Het heeft als doel geld in te zamelen voor de minderbedeelden. Bij de drie kerken van het Leger des Heils kunnen er kerstpakketten worden opgehaald en daarnaast zullen deze ook worden geschonken aan bewoners van kinder- en bejaardentehuizen en het Psychiatrisch Centrum Suriname.
Dit jaar is de Kerstpottenactie overigens goed van start gegaan met een donatie van SRD 10.000. De actie brengt aardig wat geld op waarmee behoeftigen geholpen kunnen worden. Dhr. Thomas is ervan overtuigd dat ook dit jaar het doel bereikt zal worden. ‘Het begin is altijd langzaam. Mensen moeten nog opwarmen, maar dat komt wel goed. We zijn natuurlijk nog lang niet in de buurt van onze target!’
In 2010 werd er bijvoorbeeld ongeveer SRD 93.000 opgehaald.

error: Kopiëren mag niet!