God in de politiek

Veel politici halen het woord God aan in hun toespraken, maar stel nou dat deze door velen aangeroepen God op een dag echt op het Kabinet zou verschijnen… Wie van hen, die hem zo vol trots aanroepen, zou hem recht in de ogen durven aankijken?!
Hoort God thuis in de politiek?
Hoort deze goede man daar wel thuis?! Bij elke toespraak komt het weer naar voren dat we allemaal God dankbaar moeten zijn. Dat het allemaal in zijn handen is. We hebben het hier over een groep mensen die de hand op de Bijbel leggen met de belofte hun werk naar behoren te doen. Wanneer dat misgaat, wijzen ze allemaal naar buiten in plaats van zichzelf af te vragen wat zij zelf verkeerd hebben gedaan. En dan ligt het ineens Gods handen?! Is dat niet gewoon het afschuiven van verantwoordelijkheden?
Wees God dankbaar
Mooi voorbeeld is het verhaal van mw. Amafo tijdens Bigisma Dei 2013. Een toespraak van welgeteld 16 minuten, waarvan tien minuten besteed waren aan de Heer. Iedereen moest hem dankbaar zijn, iedereen moest hem loven en prijzen. Waarom? Zodat zij het niet meer hoefde te doen?! In haar verhaal verwees zij naar het tragische geval op Moengo, waarbij dhr. Mahaboeb het leven liet. Heeft ze als minister van Sociale Zaken verder iets gedaan hiermee? Of was het verwijzen naar de Heer genoeg?! Was dat sociaal genoeg? Enkele meters verderop werd door de directeur van Zon Thuiszorg gevraagd waar het geld bleef dat was toegezegd door de regering. Het ging hierbij om 1 miljoen SRD dat kon worden gebruikt voor faciliteiten voor ouderen. Zijn vraag was direct gericht aan onze Godvrezende minister, maar tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen antwoord gekomen. Tijdens haar speech verslikte zij zich. Woorden die uit een zuiver hart komen, stromen de mond uit als een rivier …

Waar was het feestje?!

Als we iets verder terugkijken in onze geschiedenis, zien we dat mw. Amafo helemaal niet zo vroom en oprecht is als zij wil doen voorkomen. Het was diezelfde dame die verkondigde dat de seniorenburgers God dankbaar moesten zijn die tijdens de regering Venetiaan haar verjaardag vierde op kosten van de staat. Op kosten van de mensen aan wie zij verkondigde dat ze God dankbaar moesten zijn. Op kosten van de mensen die elke dag keihard werken, die elke dag anderhalf tot twee uur voor aanvang van hun diensttijd al in een wilde bus, zitten zodat ze op tijd kunnen komen. Op kosten van mensen die drie banen hebben, zodat zij rond kunnen komen. De vraag is hoe durft zo iemand het woord God nog in de mond te nemen?! Of was het bewuste feestje voor hem? Was hij een van de gasten? Was het zijn wil die had gezorgd dat zij het recht had verkregen om haar zogenaamd in onschuld gewassen handen te steken in de staatskas?! In de portemonnee van onze burgers die elk dubbeltje drie keer omdraaien, zodat ze kon proosten op niemand minder dan zichzelf?! Het zijn niet de seniorenburgers die dankbaar moeten zijn. Het is mw. Amafo die dankbaar moet zijn dat zij zich simpelweg verslikte bij haar relaas over de Heer en niet werd getroffen door de bliksem. Zij moet dankbaar zijn dat de Aarde zich niet opende om haar leugenachtige woorden te verzwelgen.
68 doden door Gods handen?!
Zelfs onze president maakt zich schuldig aan het verwijzen naar God voor zaken die in principe onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Vooropgesteld dat hij het goed doet, gezien de riemen waar hij mee moet roeien. Ja, hij moet roeien want een groot deel van zijn roeiers heeft de Bijbel of een ander geloofsboek, zoals de Koran of de Bhagavad Gita, in hun handen!! Desondanks is het niet correct dat wij ook van onze machtigste man, iemand tegen wie wij moeten opkijken, moeten horen dat hij het in Gods handen legt. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van de vele verkeersongevallen. Het kwam over alsof hij de wanhoop nabij was. Wat misschien wel zou kunnen. Maar dat wil het volk niet weten van onze leider! Met die woorden liet hij namelijk blijken dat het hem aan daadkracht ontbreekt. En ondanks dat het bij de Heer is gelegd, hebben wij voor dit jaar al 68 doden in het verkeer. Vorig jaar waren het 82, in 2011 86 en in 2010 hadden wij 87 doden in het verkeer. Een lichte daling maar zouden die cijfers niet veel beter geweest zijn met meer daadkracht?! Of zijn, nu het in Gods handen ligt, die 68 doden zijn werk en kunnen wij als volk alleen maar met lede ogen toekijken hoe onze jeugd, onze toekomst zich de dood in drinkt ?!
Onze financiën in Gods handen?!
Hadden we in plaats van onze minister van Financiën niet beter de betreffende minister, minister Belfort, de laan uit kunnen sturen? Ook die heeft met de Bijbel in de hand beloofd zijn werk als minister naar eer en geweten te doen. Maar hoe kan het dat er in zijn buurt een gezin is dat al twee jaar in een krot woont?! Dat er onder zijn toeziend oog twee kinderen zijn die nauwelijks kunnen slapen, en het slecht doen op school, omdat ze noodgedwongen maar een meter van een weg af wonen en dus de hele nacht door auto’s horen. Nee, onze minister van Financiën sturen we weg, we hebben nog steeds geen nieuwe en voor de rest van de wereld lijken we een stuurloos land, want onze regering is niet in staat een minister te benoemen. Zullen we ook maar een verklaring uitgeven, waarbij we stellen dat we ook dat maar in Gods handen hebben gelegd?
Zonder wetten een vrijbrief ondanks het woord Gods?!
Elk jaar is de maand november de maand van de democratie en deze keer is het thema ‘Samen Tegen Corruptie’. Het is een wereldwijd fenomeen maar behoeft hier dus extra aandacht. Men zou zeggen dat in een land waar men zegt Godvrezend te zijn, waar bij elk wissewasje wel een God word aangeroepen, zoiets niet nodig zou zijn! Dat we hier geen Anticorruptiewet zouden behoeven, want er staan toch genoeg leidraden in zowel de Bijbel als de Koran en de Bhagavad Gita die aangeven dat men eerlijk moet leven. Toch schreeuwt iedereen om die wet. Waarom? Want zo lang die wet er niet is heeft iedereen een vrijbrief om corrupt te zijn?!! Heeft iedereen een vrijbrief om te sjoemelen met verkregen grond?! Heeft iedereen een vrijbrief om te manipuleren bij het verkrijgen van goud- en houtconcessies?! Om te sjoemelen met die verkregen concessies?! Heeft iedereen een vrijbrief om voor eigen gewin kinderen te benadelen door verdachte aanbestedingen te doen wat betreft maaltijden op school?! Is God dan ook in gedachten?
Wat schuilt er achter het masker?
Het aanroepen van God door onze politici is misbruik maken van het woord. Het is eigenlijk huichelachtig. Het toont ook aan dat ze eigenlijk niet capabel genoeg zijn om het werk te doen, want waarom anders verwijzen naar een hogere macht terwijl het simpelweg de eigen handen uit de mouwen steken is. Als ze goed bij verstand waren, waren ze uit hun functie gestapt. Maar met de droge ogen die ze hebben, strooien ze met Gods woord en met SRD 100 biljetten, want materialisme past precies binnen het woord Gods?!, en een groot deel van ons volk slikt dat als zoete koek! Die goede oude man, laten we hem zo maar even noemen onze God, hoort niet thuis in de politiek. Zijn naam wordt, grof gezegd, verkracht en misbruikt door deze mensen. Zijn naam wordt zo hard geroepen dat het net is alsof men op de bühne staat. Waarbij men een masker draagt en een karakter speelt. Wat schuilt er achter het masker?! Satan….?! Nee, helaas niet Satan. Die komt er tenminste eerlijk voor uit dat hij niet zuiver is en verschuilt zich niet achter het woord God…
Bont en blauw geslagen
Dezelfde mensen zullen waarschijnlijk op hun achterste poten staan na het lezen van deze woorden. Die met hun Bijbel, Koran of Bhagavad Gita in hun handen zullen proberen te achterhalen wie dit geschreven heeft, die zullen zinnen op wraak. ‘Oog om oog, tand om tand’ is blijkbaar ook een van de geboden van het geloof. Waarom niet de energie steken in het daadwerkelijk lezen van die boeken?! En niet alleen lezen maar het ook echt in de praktijk brengen in plaats van strooien met woorden zoals de Zwarte Pieten met pepernoten strooien in Nederland. Daar is men voor een groot deel de Zwarte Pieten zat, ondanks de pepernoten. Zijn onze wangen niet bont en blauw van het constant toekeren van de andere wang?

error: Kopiëren mag niet!