Vreugdevolle dag voor professor Caram

Vreugdevolle dag voor professor CaramProf. Anthony R. Caram heeft donderdagavond de Rotary Vocational Excellence Award in ontvangst mogen nemen. Hij was er heel trots mee. “Ik ben verheugd dat de Rotary mij heeft uitverkoren voor de Vocational Excellence Award 2013 en mij heeft toegelaten tot haar prestigieuze corps van laureaten”, zei Caram. “Verheugd ben ik met de motivering van de jury dat mijn uitverkiezing mede is gebaseerd op het vasthouden aan hoge professionele beginselen bij mijn functioneren als econoom. Verheugd ben ik evenzeer met het daarmede samenhangende oordeel dat ik mag worden beschouwd als “het macro-economisch geweten van Suriname.”
De toekenning van de award is werkelijk een bekroning van een lange weg die is afgelegd. Het is een weg waarin bezieling, inspanning, discipline en vasthoudendheid de boventoon voeren. De bancaire carrière, welke zich grotendeels heeft voltrokken binnen vier centrale banken en de huidige functie als bijzonder hoogleraar Geld-, Krediet- en Bankwezen, hebben geleid tot deze ereonderscheiding. Caram heeft zijn plicht vervuld en de jury heeft dat hogelijk gewaardeerd
Met het toekennen van deze award aan Caram brengt de Rotary het werk van een econoom op een unieke wijze onder de aandacht van de gemeenschap en onderschrijft het belang van monetair-financiële verschijnselen in de macro-economie. Hij bedankte de Rotary eveneens voor de excellente organisatie rond deze toekenning. Er is veel tijd en energie in dit project gestoken en als tegenprestatie beloofde de professor dat hij zich tot het uiterste zal inzetten om een waardige laureaat te zijn.
Prof. Caram bedankte aan het eind een ieder voor de stimulans, de ondersteuning en de aanmoediging die hij heeft gekregen van o.a. zijn gezin, familie, vrienden, leermeesters en van relaties in de werkgemeenschap. Al met al was het een feestelijke en onvergetelijke avond voor Caram.

error: Kopiëren mag niet!