Surinaamse burgers van de toekomst

Assertief, proactief en creatief
‘Iedereen heeft het recht van beleving van sport en cultuur.’ Voor een heleboel mensen zijn er echter nog barrières die dit in de weg staan. Sharda Ganga is werkzaam bij Stichtig Projekta en geeft een toelichting op de oproep in de krant waarbij burgers worden gevraagd zich te registreren voor diverse trainingen. Het doel is: het vormen van assertieve, proactieve en creatieve mensen.
Kloof tussen beleid en burger
‘Waar wij ons vooral mee bezighouden is het verkleinen van de kloof tussen beleid en burgers. In dat kader kun je dit zien. We werken vanuit een rechte benadering van ontwikkeling, waarbij we aan de ene kant werken met burgers, de mensen die dus recht hebben op iets en dat is in dit geval beleving van sport en cultuur. Men heeft dus het recht aan sport en cultuur deel te nemen of er als publiek bij aanwezig te zijn. We gingen kijken of er dus voldoende gelegenheid was voor mensen en dan merk je dus dat het niet zo is. Er zijn nog barrières. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg activiteiten, niet genoeg gelegenheden, niet voldoende infrastructuur. Om dat te kunnen bewerkstelligen, is er dus een verandering nodig in beleid en moet het een prioriteit worden.’ Volgens Ganga willen zij dit bereiken door te gaan samenwerken met sport en cultuurorganisaties, waarbij zij zich zullen richten op performing arts. ‘In eerste instantie niet op bijvoorbeeld visual arts, omdat performing arts als dans en theater wat dichter bij sport liggen.’
Het vergroten van de zichtbaarheid
‘We gaan inzetten op het versterken van de organisaties die zich hiermee bezighouden. Ik heb het dan over organisaties als Sana Budhaya of Naks, maar ook bijvoorbeeld de sportclub van Lelydorp. Het gaat dus om kleine of grote (buurt)organisaties waar men al op kleine of grote schaal bezig is met cultuur of sport. Naast het versterken van die organisaties trainen wij ook de mensen die de trainingen verzorgen. Dat is fase 1. In fase 2 willen wij bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van deze mensen of groepen. Als er meer mensen zijn die aan sport of cultuur doen in die buurten dan moeten en kunnen ze dus meer activiteiten organiseren. Wanneer iemand zichtbaar is, dan krijgt degene ‘credits’. Men krijgt waardering voor hetgeen men doet en is niet langer een persoon of instelling die aan de zijkant staat en roept. Men wordt iets of iemand waar men rekening mee gaat houden. Als dat bereikt is, dan kan men zeggen: wat moet er nu gebeuren om dit naar grotere hoogten te brengen?’, aldus Ganga. ‘Het is dus een soort stappenplan dat simpelweg begint bij het trainen van de mensen die trainingen verzorgen tot en met hoe we ze aan tafels krijgen om te praten met beleidsmakers.’
Maatschappij waarin iedereen een stem heeft
Mensen stimuleren meer te doen aan kunst en cultuur en dus het ontdekken van hun talenten is een eerste laag waarin er gewerkt wordt en waarin ze hopen die gestelde doelen te behalen, volgens Ganga. ‘Wij houden ons niet met die eerste laag alleen bezig, wij gaan verder. Wat wij willen zien is dat op een gegeven moment al deze organisaties, die beter functioneren, meer doen en zichtbaarder zijn, een wezenlijke stem kunnen hebben in hoe het sport en cultuurbeleid voor gemeenschappen, dus op districtsniveau maar ook op buurtniveau in elkaar gaan steken.’ Al deze en meer activiteiten die van Stichting Projekta uit komen, hebben te maken met een visie op een rechtvaardige maatschappij. ‘We zijn een ideële maatschappelijke organisatie. We gaan voor een maatschappij waarin iedereen een stem heeft, waarbij iedereen tot zijn recht komt.’
Mensen die anders functioneren
Het stimuleren van cultuur is, samen met sport, daarin van essentieel belang. Ganga die zelf ook theatermaker is, legt uit waarom. ‘Cultuur is van belang voor zoveel zaken. Het heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling, met het mens zijn. Het heeft daarbij ook nog een aantal belangrijke maatschappelijke facetten. Als je ernaar kijkt op persoonlijk niveau, dus naar de mensen die actief zijn in sport en cultuur, dan zie je dat deze mensen anders functioneren. Je kunt niet een succesvol theaterstuk maken of winnen met een voetbalclub als iedereen elkaar steeds naar het leven staat. Je leert zo dus naast kritischer te worden, ook beter samen te werken. Je leert leiderschapskwaliteiten en je leert sociale vaardigheden. Daarnaast heeft cultuur ook met smaakvorming, dus identiteitsvorming, te maken. Wat vind ik mooi? Waar luister ik naar?’
Identiteit van een land
Op een hoger niveau zijn kunst en cultuur ook van belang. Het is bijvoorbeeld erg van belang voor de identiteit van een land. Suriname zit nu in een fase, waarbij het een eenheid wil vormen vanuit de diverse culturen waaruit het bestaat. ‘Cultuur is alles. Het is de taal die we spreken, de muziek die we samen maken, het eten dat we samen eten. Wat die cultuur moet gaan worden en hoe dat eruit gaat zien, is wat anders, maar het is wel hetgeen dat een volk bindt.’ Volgens Ganga is er nu ook veel meer aandacht voor in Suriname. ‘Als ik 2013 vergelijk met bijvoorbeeld 1993 dan zie ik een enorme opleving binnen de visual arts, performing arts en de muziek. Ik zie nieuwe ontwikkelingen, jonge mensen, nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen, er gebeurt echt een heleboel!’ Het programma, dat binnenkort van start zal gaan, duurt 3 jaar. In die periode zullen er dus diverse trainingen verzorgd worden voor iedereen die zich daarvoor wil opgeven. Dit kan nog tot en met vrijdag aanstaande. ‘De mensen die zich opgeven, bepalen zelf de vorm. We zullen waarschijnlijk twee keer per jaar een korte serie trainingen geven. Maar nogmaals, zij zullen het zelf bepalen, ze hebben dus inspraak in hoe het eruit gaat zien, we kijken naar wat de behoefte is.’ Het programma is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Stichting Projekta, de NSA en de Nederlandse ambassade.

error: Kopiëren mag niet!