Kinder urologische missie in AZP

Van 10 tot en met 15 november 2013 is dhr. drs. J. van den Hoek, kinderuroloog in het Erasmus Medisch Centrum (EMC) Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, wederom in Suriname geweest om in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo urologische operaties te doen bij een aantal van onze kinderen. Drs. van den Hoek is sinds 1989 kinderuroloog en sinds 2002 verbonden aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Sinds 1998 is hij bekend met Suriname en heeft hij in het verleden vaker kinderurologische ingrepen verricht in ons land. Sinds oktober 2012 komt hij halfjaarlijks naar het AZP voor de kinderurologische consultaties en behandelingen. Dit was zijn derde missie in het AZP en het is de bedoeling dat dit halfjaarlijks wordt voortgezet. Kinderurologie is een apart onderdeel van de urologie, welke als een super specialisme beschouwd kan worden.
Mede vanwege de kleinschaligheid van de aandoeningen is dit specialisme dan ook voorbehouden aan geselecteerde medische centra. Tijdens de 2 voorgaande missies is veel ervaring opgedaan met betrekking tot de organisatie van de missie en de (na)zorg van de patiëntjes. Hierdoor en mede dankzij een uitstekende samenwerking tussen de afdelingen Urologie, Kindergeneeskunde, de Operatie Kamer en de Apotheek is de laatste missie succesvol verlopen. Tijdens deze missie zijn gedurende 4 dagen in totaal 16 patiëntjes, in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar, geopereerd aan aangeboren afwijkingen aan de urinewegen en complicaties van eerdere operaties. Deze ingrepen kennen een hoge complicatiegraad en vereisen een ruime ervaring.
In het kader van de verbetering van de kinderurologische zorg is onlangs een kindercystoscoop in ontvangst genomen ten behoeve van diagnostiek en therapie bij zuigelingen en peuters. De aanschaf werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van Talitha Zuiverloon, uroloog in opleiding in het EMC. Zij haalde ter gelegenheid van haar promotie de helft van het aanschafbedrag van dit instrument op, de rest van het bedrag werd opgebracht door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het ligt in het streven van het AZP om de (kinder)urologische zorg in Suriname duurzaam te verbeteren. In dit kader passen de missies van de kinderuroloog. Het AZP is drs. van den Hoek zeer erkentelijk voor zijn bijzondere maar bovenal onbaatzuchtige bijdrage gedurende (reeds) 15 jaren aan het AZP en onze gemeenschap.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: