Heeft dc Miranda een misstap begaan?

Heeft dc Miranda een misstap begaanEr is weer onvrede en verdeeldheid binnen sommige Inheemse gemeenschappen. In Bernarddorp zijn er discussies omtrent het leiderschap en zo ook in Powakka. Felle discussies worden er gevoerd waarbij er harde woorden, geuit vanuit emotie, vallen.
Onprofessioneel gedrag
Onlangs was een vergadering tussen kapitein Makosi van Powakka en zijn dorpsbestuur het toneel van zeer onprofessioneel gedrag. Vanuit het actiecomité van Powakka, dat is opgericht om de bewoners te vertegenwoordigen in hun eis het dorpshoofd af te zetten omdat hij niet goed zou functioneren, werd aangegeven dat het betreffende dorpshoofd, dc Jerry Miranda van Para op onbeleefde manier heeft verzocht een vergadering te verlaten waar deze niet voor was uitgenodigd. De Stichting Juku Jume Maro, een sociaal-culturele organisatie, betreurt de gang van zaken, zeker om de uitspraken die er zijn gedaan. “De dc beschuldigt het dorpshoofd van duistere praktijken. Hij zegt papieren te hebben die getuigen van het dealen van drugs door een van de basja’s. Waarom komt hij daar nu pas mee? Als hij er al van op de hoogte was, had hij er allang iets tegen kunnen doen.” De stichting hekelt vooral het gedrag van de dc, maar vindt het ook onverantwoord dat er van beide kanten uit nogal emotioneel wordt gereageerd. “We vragen de Inheemsen zich niet te laten leiden door emoties, we moeten kijken naar het algemeen belang van alle Inheemsen.”
Vids overgeslagen“Het is een feit dat, op basis van internationale verdragen, het gezag van de dorpshoofden erkent dient te worden. ‘Staten zullen overleggen en te goeder trouw samenwerken met betrokken inheemse volken via hun eigen vertegenwoordigingsinstituten, ten einde hun vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te krijgen voordat wetgevende of bestuurlijke maatregelen die van invloed zijn op hen, worden aangenomen of uitgevoerd’, bepaalt de VN.” Volgens de stichting is het vertegenwoordigingsinstituut, in dit geval de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), overgeslagen. Dat sommige dorpelingen de dc hebben gevraagd op te treden had op een veel later tijdstip gemoeten, aldus de stichting. “Misschien wisten de mensen niet dat ze dat eerst via Vids hadden moeten doen. Maar de dc had beter moeten weten en hij had ze moeten verwijzen naar het vertegenwoordigingsinstituut. Hij heeft hierbij een grote misstap begaan.”
Politieonderzoek gestremd?“Als het bestuur Makosi, of ieder ander bestuur of individu, redenen geeft tot verdachtmaking en er dus een onderzoek ingesteld moet worden, dan moet de juiste weg gevolgd worden.” Volgens de stichting heeft de dc met zijn uitspraken het werk van de politie bemoeilijkt. “Als je zoiets zegt, dan strem je toch het politieonderzoek? Als de verdachten zo al weten dat er onderzoek zal worden gedaan, hebben zij nu genoeg tijd om enig bewijsmateriaal te verwijderen. En als het nu blijkt dat het niet waar is, dan heeft hij echt de naam van het dorp en het bestuur geschaad!” Volgens de stichting had de dc eerst de kapitein moeten uitnodigen voor een gesprek en moeten vragen naar eventuele misstanden in het dorp.
Vids
Vanuit de Vids worden er geen uitspraken over de zaak gedaan. “Wij hebben afgesproken met de dorpshoofden dat wij even een pauze inlassen om eerst met elkaar in overleg te gaan hierover.”
195 burgers op Surinaams grondgebied
De dc van Para geeft aan dat als er 195 burgers zijn in zijn district die hun onvrede uiten, hij erop moet reageren. ‘Ik heb geen misstap begaan. Binnen de taken en bevoegdheden van een dc is een aantal dingen aangehaald en als er iets gebeurt waarbij de openbare orde verstoort wordt, dan moet ik optreden en daarbij hoef ik geen toestemming te vragen van niemand om Surinaams grondgebied te betreden. Ik zou een slechte burgervader zijn als ik niets zou doen!” De dc geeft aan dat er wel degelijk uitnodigingen zijn uitgevaardigd. “Twee, één naar mij en één naar dhr. Artis (voorzitter van de Vids, red) . Maar die was in het buitenland, anders was hij daar ook geweest. Wat zou hun standpunt dan zijn?”
Strafbare feiten
Miranda geeft aan dat het inderdaad zo is dat de Inheemse zaken onder de Vids vallen. “Als het gaat over ontevredenheid omtrent het functioneren van een kapitein, dan laat ik dat over aan de Vids, ik schuif het door. Maar als het stafbare feiten betreft, dan worden die door mij onderzocht!” Hij geeft verder aan dat hij wacht op de Vids-voorzitter . “Dat is mijn gesprekspartner.”
Statement
De dc geeft aan liever zijn tijd te besteden aan de planning van 25 november. “Al is heel Suriname bang, dc Miranda is niet bang. Ik heb een eerlijk geweten en naar eer en geweten doe ik mijn werk. Ik steel niet, ik ben eerlijk. Ik weet niet van anderen, maar ik ben niet bang!”

error: Kopiëren mag niet!