Asabina vertoont “Redimoesoe” gedrag

BP2011 is opgericht om de belangen van de binnenlandbewoners in ruimste zin des woord te behartigen. Één van de mogelijkheden die direct voor de hand ligt, is om via de verkiezing in het machtcentrum te komen. In het machtcentrum wordt het beleid gemaakt en we moeten daar zijn om mee te beslissen en te participeren bij de besluitvormingen. Deze organisatie bestaat uit respectabele en gedisciplineerde leden die de mensheid hoog in hun vaandel dragen. We geloven in de almachtige god die alles gemaakt heeft en spreken geen kwaad over anderen. We zijn bijzonder slecht in het beledigen, valse beschuldigingen uiten, stemmingmakerij en het verkondigen van onwaardigheden. Het is overduidelijk en alom bekend dat het binnenland achterloopt in de ontwikkeling. Wij willen niemand de schuld hiervan geven en zeker niet aan de kant blijven staan en janken. Daarom zoeken wij naar legale en eerlijke mogelijkheden om een bijdrage te leveren om de geconstateerde problemen die onze ontwikkelingen remmen, te elimineren. We hebben een partij opgericht conform de grondwet van Suriname (lees het recht op verenigen) en het leeuwendeel van onze leden bestaat uit Surinamers met boslandcreoolse roots, voornamelijk uit Brokopondo en Boven-Suriname-Sipaliwini. We hoeven geen propaganda te maken waarbij mensen of politieke partijen valselijk beschuldigd worden, de mensen weten waarvoor de partij is opgericht en wij verkondigen op een eerlijke en oprechte manier de zaken die fout zijn gegaan en wat wij nu moeten doen om de daadwerkelijk ontwikkeling opgang te brengen. Een essentieel vereiste bij dezen is om alle organisaties die raakvlakken in hun doelstellingen hebben, bij elkaar te brengen met behoud van de eigen identiteit cq waarden. We moeten etnische waarden en normen te allen tijde blijven respecteren. We verzoeken de heer Asabina om de politieke partij BP2011 niet meer te bekladden of negatief in de publiciteit te brengen. Wij als Marron worden al dagelijks negatief gediscrimineerd en gestigmatiseerd en met jouw bijdrage heer Asabina, wordt het alsmaar erger voor de Marron. De BEP waarvan de heer Asabina lid is, heeft een aantal verkeerde zaken naar onze mening gedaan in de afgelopen perioden; het zou heel goed zijn als de heer Asabina aan de samenleving vertelt wat de werkelijke beweegredenen dan wel doelen zijn waarom de leiding van de partij zulks heeft gedaan en wat de voordelen zijn van deze handelingen.
Enkelen hiervan zijn;
• Het uittreden van de heer Dominie en de oprichting van ABOP.
• De oprichting van de politieke partijen DUS en NOP door ex-leden van de BEP.
• De Oprichting van Seeka door ex-leden van de BEP.
• Het royeren van de heren H. Koedoe en N. Ajekie.
• De late indiening van de kandidatenlijsten in 2010 voor kiesdistricten Paramaribo, Wanica en Para
• Het royeren van de leden L. Diko (ondervoorzitter van de BEP), I. Adjako, D. Pokie en W. Ajaiso.
• De oprichting van BP2011 op aangeven van de Saramaccaners.
• De discriminatie van de Saramaccaners binnen het bestuur van de BEP.
• Waarom een nieuwe voorzitter voor de BEP.
• De doelen die BEP concreet gerealiseerd heeft in het voordeel van de gemeenschap die aan hen de mandaat gegeven heeft in 2005 en 2010.
Verder waar de contributie en donatie gelden van de partij naar toe zijn gegaan, de werkelijke toedracht van de poging tot terugroepen van de 2 DNA-leden en de financiële status van enkele bestuursleden voor de verkiezing van 2005 en 2010. We dagen de heer Asabina en BEP uit om met het dagelijks bestuur van BP2011 naar alle delen van Brokopondo en Boven-Suriname te gaan om te bewijzen wie de mensen zijn die hebben aangeven dat BP2011 voor verwarring zorgt in het achterland. Voor de zoveelste keer beledigt de heer Asabina de binnenlandbewoners; die mensen zijn niet gek, ze weten precies wat verwarring is en betekent. BP2011 verschilt wel van de BEP van meneer Asabina en wel in positieve zin. Een partij die leden aan de lopende band wegjaagt en royeert, heeft een leiderschapsprobleem. De heer Asabina had de mensen van Sarakreek waar zijn roots is ook al publiekelijk beledigd, waarbij hij gezegd had dat als de mensen energie willen, dat ze moeten verhuizen van het eiland waar ze zijn. Deze mensen zagen in hem een goede intellectueel. Het antwoord op bovenstaande vragen zullen wij in 2015 aan de gemeenschap correct voorhouden als de heer Asabina dit niet doet. De samenleving heeft het antwoord nodig en de reactie hierop zal na de verkiezing van 2015 bekend gemaakt worden. We betreuren het ten zeerste dat bosnegers elkaar letterlijk opvreten, terwijl de nood hoog is. De heer Asabina heeft letterlijk bijkans 2 jaren lang (2010-2012) de DNA-leden D. Pokie en W. Ajaiso negatief besproken in een bepaalde krant. Die energie had hij kunnen gebruiken om de binnenlandbewoners deels uit hun noden te helpen. We doen nogmaals een dringend beroep op de heer Asabina om L. Diko en BP2011 met rust te laten. Het beste is om te werken aan het oplossen van de problemen die hij mede gecreëerd heeft binnen zijn partij, de BEP. Ontwikkelings-issues naar voren brengen en doelgericht de belangen van de mensen behartigen. De tijd van de krabben in vaten en de Redimoesoe en Korpszwarte-jagers attituden is voorbij. Het laatste woord hierover laten wij aan de bewoners van Brokopondo en Boven-Suriname. We zullen blijven bidden dat de almachtige god in de naam van de here Jesus Christus het binnenland zal bevrijden uit de wurggreep van de negativisten en parasieten en dat wij ook in de toekomst mogen profiteren van de verdiensten uit de rijkdommen van dit mooi land Suriname. Deze is eerste en laatste keer dat wij zullen reageren op zulke laagbare berichten; we doen nogmaals een dringend beroep op de heer R. Asabina om de organisatie met rust te laten.
BP2011

error: Kopiëren mag niet!