Van naschoolse opvang naar geïntegreerde schoolopvang

Uit de vele reacties uit de samenleving blijkt dat de naschoolse opvang (NSO) in deze vorm niet geheel aan de verwachtingen voldoet. Het is daarom alleszins geboden na te denken over een andere wijze van aanpak. In het system dat ik voorstel, worden de minder positieve aspecten van de huidige NSO volkomen weggemaakt.
Het rooster is van 8.00 – 11.30 uur ‘Diverse lessen’, van 11.30 – 13.00 uur ‘Pauze’ en van 13.00 – 15.00 uur ‘Diverse lessen’.
Voor de geïntegreerde schoolopvang (GSO) is de pauze van eminent belang:
– In dit tijdbestek kunnen alle activiteiten van de huidige NSO geïntegreerd worden, waaronder de schoolvoeding;
– Voldoende tijd voor leerkrachten en leerlingen voor onderlinge communicatie (o.a. huiswerkbegeleiding) observatie en correctie;
– Tijd voor georganiseerde creatieve, recreatieve en vormingsactiviteiten;
– Spreekuur voor de ouders.
Verder heeft deze vorm van opvang de volgende voordelen:
a. Het heeft een imperatief karakter waardoor alle leerlingen daar baat bij hebben.
b. Het imago van armenzorg wordt weggemaakt.
c. De schoolvoeding is beheersbaar en controleerbaar.
d. Voldoende tijd voor een ieder om tot rust te komen.
e. De kinderen zijn vroeger thuis waardoor er meer tijd overblijft voor persoonlijke zaken zoals teamsporten, muzieklessen, jeugdverenigingen etc.
f. Een mogelijke verbetering van de gezinsverhouding.
g. De leerkrachten zijn minder vermoeid en hebben meer tijd om zich op hun vakgebied verder te ontwikkelen.
h. Alle leerkrachten krijgen voor het langere schoolverblijf een redelijke toeslag op hun basissalaris.
i. De geïntegreerde schoolopvang GSO geeft de mogelijkheid om de vooruitgang in de schoolresultaten meetbaar te maken.
j. Voor de overheid minder logistieke en organisatorische problemen.
k. Het onderwijstechnisch gedeelte kan strikt afzonderlijk gehouden worden.
Het verdient evenwel aanbeveling om dit voorstel ampel te bespreken met alle daarbij betrokken actoren, om zo tot een goed overwogen en door allen gedragen besluit te komen
Edwin Graves

error: Kopiëren mag niet!