Amzad Abdoel: ‘Fiscale hervormingen genieten prioriteit’

Amzad“Zonder de Nederlandse ontwikkelingshulp en met veel minder aan schenkingen, die de voorgaande regeringen wel tot haar beschikking had, is deze regering erin geslaagd om voor 2011, 2012 en zoals geprognosticeerd voor 2013 de hoogste economische groei te realiseren in de regio. In 2011 was deze 5,3% van het bbp, in 2012 nog 4,75% van het bbp en verwacht wordt dat wij 2013 ook zullen afsluiten met een groei dichtbij de 5%.” Met enig positief realisme schetste NDP-assembleelid Amzad Abdoel de ontwikkelingen van de financiële monetaire sector in de afgelopen drie jaar. De parlementariër blikt terug op meer successen “mits de regering erin slaagt de herstructurering van de overheidsfinanciën succesvol door te voeren”. “Wij dienen realistischer te begroten. Wij weten ook dat de overheidsuitgaven veel meer afgestemd dienen te zijn op de overheidsinkomsten”, zegt Abdoel.
De parlementariër is overigens van mening dat de hervorming al duidelijke vruchten afwerpt, wat te merken is in de realistische cijfers die worden geproduceerd door Financiën. Hij kan zich daarom niet terugvinden in de kritiek van de oppositie op de geproduceerde cijfers. De politicus verwijt de oppositie te smijten met begrotingscijfers. Daarbij wordt opgemerkt dat de leningen en schenkingen niet in beschouwing worden genomen. Abdoel vindt dat de oppositie met deze toespelingen bewust bezig is om het volk zand in de ogen te strooien. “Als wij dezelfde cijfers van tekorten van de vorige regering zouden berekenen, zonder in beschouwing te nemen de schenkingen zoals de Nederlandse ontwikkelingshulp van bijna een half miljard per jaar, dan zouden we op cijfers komen die anderhalf maal groter zouden zijn. En dan zou blijken wat voor een moeizame taak deze regering momenteel aan het volbrengen is om toch een economische groei te bewerkstelligen van 5%, één van de grootste in de regio wel te verstaan, zonder die miljarden aan ontwikkelingshulp die de voorgaande 2 regeringen tot haar beschikking hadden”, betoogde Abdoel.

error: Kopiëren mag niet!