Meer dan 200 ambtenaren halen diploma overheidsopleidingen

Meer dan 200 ambtenaren halen diploma overheidsopleidingen 1
Meer dan 200 ambtenaren halen diploma overheidsopleidingen 2Met het behalen van hun diploma van de overheidsopleidingen zullen de ambtenaren effectiever en efficiënter hun werk kunnen doen, zegt Earl Tokarijo, waarnemend onderdirecteur Personeelsbeleid op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de opleidingen heeft de overheid getracht de capaciteit van elke organisatie vanuit de overheid te versterken. Het gaat om de opleidingen Voortgezette Algemene Ambtenarenopleiding, de Surnumerair opleiding, Bevolkingsadministratie opleidingen en vooropleiding Surnumerair. Het zijn gerichte opleidingen ten behoeve van de organisatie. In de afgelopen periode is er een revisie gepleegd op het curriculum en er is toen ingespeeld op de behoefte van de organisaties.
De Surinaamse overheid moet op snelle veranderingen kunnen inspelen, zodat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheden optimaal kan uitvoeren. Het trainen, opleiden en begeleiden van ambtenaren is noodzakelijk, omdat ze met die competenties toegerust moeten zijn opdat ze kunnen voldoen aan de maatschappelijk ontwikkelingen van deze tijd. De opleidingen zijn verzorgd door verschillende docenten van diverse disciplines. De docenten die zijn aangetrokken, dragen een goede bagage met zich mee; ze hebben allemaal een universitaire of bachelor opleiding.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft plannen om in de toekomst opleidingen op hbo-niveau te doceren aan ambtenaren. Simone Zending van het ministerie van Volksgezondheid heeft de Surnumerair opleiding gevolgd. Zending heeft geleerd haar competenties te verhogen, haar communicatievaardigheden te vergroten, met stress om te gaan en goed Nederlands te spreken. 267 personen hebben de eindstreep behaald en hiervan zullen 240 cursisten doorstromen naar de volgende opleiding. De training heeft een jaar geduurd. (foto’s: Voorlichting Biza)

error: Kopiëren mag niet!