SBBS en Fatum sluiten innovatief maatwerk pensioen/spaarplan voor werknemers

De Stichting Behoud Bananensector (SBBS) en Fatum hebben op 24 oktober 2013 een innovatief contract gesloten om de werknemers van SBBS te verzekeren van een verantwoord pensioen. Hiermee is inhoud gegeven aan de afspraken vastgelegd in de geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De sociale voorzieningen zijn hierbij uitgebreid met een pensioen/spaarplan. Hiermee wordt SBBS op dit gebied een trendsetter, want het product is voor de werknemers zodanig vernieuwend samengesteld dat de werknemers van SBBS uitstekende uitkeringen zullen ontvangen vanaf de ingangsdatum van hun pensioen.
Stichtingsvoorzitter Rudie Chin Jen Sem heeft tijdens de ondertekening aangegeven dat dit een mijlpaal is, die SBBS samen met de vakbonden heeft bereikt. Deze voorziening legt een bijzondere verantwoordelijkheid op een ieder, omdat het succes hiervan op de lange termijn mede afhangt van een gezonde bedrijfsvoering. De leiding van SBBS ondersteunt dit pensioenplan, omdat SBBS hiermee haar werknemers meer zekerheden biedt en verder hiermee beter kan concurreren op de arbeidsmarkt. Voor de marketing betekent dit ook dat SBBS zich hiermee profileert als een bananenproducent met een goed sociaal beleid.
Voor de SBBS-werknemers betekent dit dat zij op hun pensioendatum verzekerd kunnen zijn van een goed pensioen. Dit motiveert de werknemers ook en daarom heeft de directie met de bij SBBS opererende vakbonden zich ingespannen om dit product rond te krijgen. Zowel de directie, de vakbonden evenals de werknemers zijn erg enthousiast met de realisatie van het pensioen/spaarplan.
Er is voor de gunning van dit contract een aanbesteding geweest, waarbij Fatum is uitgekozen om het product voor SBBS uit te werken en te verzekeren. Na maanden van onderhandelen en uitwerken is overeenstemming bereikt over dit nieuwe product, dat voorziet in alle behoeften van de werkgever en werknemer: er is een gegarandeerd rendement, een bijdrage van in totaal 20% premie op het basisloon, waarvan het aandeel van de werkgever hoger is dan dat van de werknemer. Er wordt een gering bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht door Fatum. In het contract zijn ook voorzieningen getroffen voor een overlijdensuitkering. In geval van invaliditeit van een werknemer zal Fatum doorbetaling van de volledige pensioenpremie tot de pensioendatum voor haar rekening nemen.
‘Wij zijn heel trots dat wij met SBBS een collectief contract voor de medewerkers hebben afgesloten. Zowel het managementteam van SBBS alsook de vakorganisaties, welke binnen SBBS actief zijn, hebben zich ingespannen om een zo goed mogelijk product voor hun werknemers op tafel te krijgen. Dit is een zeer bewonderingswaardig initiatief ook vanuit corporate governance oogpunt bekeken. Als verzekeraar zijn we erg blij dat we voor de medewerkers een goed pensioen/spaarplan plan mogen verzekeren’, aldus Fatum-directeur Wim Lalbiharie.
SBBS met een werknemersbestand van bijkans 2.600 heeft zich gecommitteerd om voor alle werknemers een bijdrage aan het pensioenplan te leveren.
Fatum heeft als eerste product in de nieuwe lijn van duurzame verzekeringsproducten, het Fatum pensioen/spaarplan geïntroduceerd. Er is veel ophef geweest de laatste jaren in Europa en in Amerika over pensioenen die zijn verdampt, spaarplannen die tot nihil zijn gereduceerd en de spaarders zelfs met schulden heeft achtergelaten. Fatum heeft al deze zaken goed overwogen en een product samengesteld met zoveel mogelijk ingebouwde garanties.
Als verzekeraar is het de plicht om zo goed mogelijk voor de klant te zorgen en zorg te dragen dat de producten die er aangeboden worden begrijpelijk, transparant en ondubbelzinnig zijn. ‘Wij hebben ons nieuwe product weloverwogen samengesteld en garanties ingebouwd voor de pensioenverzekerden’, geeft de heer Lalbiharie tot slot aan.

error: Kopiëren mag niet!