Kindvriendelijke Media in Suriname klopt aan bij DNA-voorzitter

kms 1Op woensdag 30 oktober bracht een delegatie o.l.v. Gloria Lie Kwie Sjoe van het Comité “Kindvriendelijke Media in Suriname” een bezoek aan Assemblee voorzitter Jennifer Simons. Hoofdreden voor het bezoek was dat het KMS Comite van mening is er in Suriname alarmerend weinig gebeurt op het gebied van kinderbescherming in de Media. De aanstootgevende en geweldadige televisieprogramma’s overdag nemen enkel alleen maar toe. In dit kader wil Comite KMS in 2014 een nationale Media Awareness week organiseren. Het KMS zet zich in voor het creeeren van meer bewustzijn en awareness over de gevaren van het uitzenden van zogenaamde volwassen beeld,- en geluidsmateriaaal overdag waarbij het reeele gevaar bestaat dat jonge kinderen voor de beeldbuis zitten. Veel ouders, verzorgers en religeuze organisaties keuren het verval van waarden en normen in Surinaamse media af. St. Weid Mijn Lammeren heeft in 2009 landelijk ongeveer 20.000 handtekeningen voor Schone Media opgehaald in Paramaribo, Nieuw Nickerie en Saramacca. Er is ook een televisiedebat geweest waarbij de toenmalige VRTS voorzitter heeft verklaard dat mediabedrijven uitzien naar een Mediawet en effectieve mediaregulering. Het Comite verzocht Parlementsvoorzitter Simons om te helpen met effectieve mediaregelgeving zodat Mediabedrijven overdag rekening zullen moeten houden met jeugdige kijkers. Ook is subsidie voor positieve Surinaamse mediaproducties en meer voorlichting over het omgaan met Media nodig. Simons gaf aan dat zij blij is met het KMS initiatief omdat het ook haar is opgevallen dat overdag schokkende beelden in o.a. in Surinaamse televisie-uitzendingen te zien zijn. Jonge kinderen worden op die manier blootgesteld aan zaken waar zij qua leeftijd en ontwikkeling absoluut niet aan toe zijn. Dit is ernstig want dergelijke zaken kunnen zelfs trauma’s bij kinderen veroorzaken. Simons gaf aan dat het parlement zich zeker zal inzetten voor Media regulering en wel in het kader van zgn Child Protection. Surinaamse Media moeten kindvriendelijk(er) worden. Simons heeft toegezegd dat het een en ander over niet al te lange tijd zal worden opgepakt door het parlement. Voor de bescherming van onze Kinderen is adequate Media wetgeving op korte termijn noodzakelijk, vindt Simons.

error: Kopiëren mag niet!