RGD-artsen blijven in actie

De Vereniging van RGD-artsen (VRA) blijft voorlopig in actie. Dit deelt VRA-ondervoorzitter Nafisa Salamat Dagblad Suriname mee. De artsenvereniging heeft ondertussen een brief verzonden naar minister Michel Blokland van Volksgezondheid voor bemiddeling in het conflict met de RGD-directie. Het eerste gesprek tussen de bewindsman en de VRA-bestuursleden, Jules Cruden en Salamat, vindt vandaag plaats. De VRA heeft alle werkzaamheden gestaakt, wat betekent dat patiënten niet worden behandeld. Ruim 60.000 patiënten staan ingeschreven bij de VRA-artsen. De medici zijn gebelgd, omdat ze na vier maanden nog steeds niet zijn uitbetaald door de zorgverzekeraar Self Reliance. De artsen hebben gisteren kort na de verscherping van hun actie een bod gekregen van de directie, wat inhoudt dat ze een lumpsum krijgen. De VRA-leden zijn daar gebelgd over, omdat de lumpsum eenzijdig is bepaald.
De artsen die ook een mantelovereenkomst hebben met de VRA en het SZF voor de behandeling van SZF-patiënten, worden evenwel nog betaald voor deze dienstverlening. Een beginnende arts ontvangt een honorarium van bruto SRD 3000, dat naar gelang zijn dienstjaren verder wordt opgebouwd. Het gaat bij deze actie sec om de dienstverlening aan de basiszorgverzekerden. De medici worden volgens een abonnementssysteem betaald, waarbij voor iedere verzekerde een bedrag in rekening wordt gebracht. Over de hoogte van het bedrag bestaat er tussen Self Reliance en de RGD-directie nog onduidelijkheid. Salamat zegt dat de artsen nog in actie blijven. Ze verzamelen zich ook vandaag in het actiecentrum van het gebouw van de VMS.
De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) ontving op maandag 28 oktober 2013 een dringend schrijven van het bestuur van de Vereniging van Artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (VRA). In dit schrijven geeft de VRA te kennen vanaf dinsdag 29 oktober 2013 haar dienstverlening aan de cliënten van de RGD landelijk lam te zullen leggen. Hiermee geconfronteerd heeft de directie naar mogelijkheden gezocht om de dienstverlening naar de cliënten toe al dan niet aangepast te waarborgen. Dit is dan ook gebeurd en is er gisteren een crisisplan opgesteld om hieraan het hoofd te kunnen bieden. Bij deze heeft de directie de hoognodige voorzieningen getroffen om de poliklinieken en gezondheidscentra open en toegankelijk te houden voor haar cliënten. De directie wijst er met nadruk op dat het in deze gaat om hoognodige voorzieningen en dat cliënten bij het betreden van de polikliniek indien nodig gerust de bijbehorende instructies van het aanwezige personeel kunnen opvolgen. Met nadruk wijst de RGD-directie er ook op dat voor zowel de on– en minvermogenden als de BZSR-cliënten geregistreerd bij de RGD, geldt dat elk consult aan de arts kosteloos is. ‘Het doet er niet toe als u de arts ’s morgens of in de middag bezoekt.’

error: Kopiëren mag niet!