Wijs besluit van Ruth en Ronny

De parlementariërs Ruth Wijdenbosch van de NPS (NF) en Ronny Tamsiran van de Pertjajah Luhur hebben in het openbaar kenbaar gemaakt dat dit hun laatste ronde is in het parlement. Ook na 25 mei 2015 gaan zij hun politieke partijen volledig ondersteunen, maar willen de anderen de ruimte geven om hun plaatsen in te nemen. Ik heb deze twee parlementariërs jaren op de voet gevolgd en in mijn ogen zijn zij nog vitaal genoeg om het parlementaire werk te doen, maar met hun besluit hebben zij een grote politieke daad verricht naar hun politieke partijen. De politieke partijen moeten nu anderen met potentie in beeld brengen en hun klaarstomen voor het parlementaire werk.
Ruth Wijdenbosch en Ronny Tamsiran
Mevrouw Ruth Wijdenbosch is in 1987 tot DNA lid gekozen en zij is daarna in 1991, 1996, 2000, 2005 en 2010 gekozen namens de NPS (NF). Als zij op 25 mei afzwaait, is zij dan 28 jaar in het parlement geweest. De heer Ronny Tamsiran is in 1996 in Commewijne gekozen. Hij is daarna in 2000, 2005 en 2010 gekozen. Na 19 jaar zal Ronny Tamsiran ook afzwaaien. Hij zal zijn partij verder blijven ondersteunen via een andere positie.
Anderen moeten het voorbeeld overnemen
Ik hoop dat anderen die al 10 jaren (twee keren gekozen zijn) of 15 jaren in het parlement gezeten hebben en nauwelijks “drive” hebben, nu al kenbaar moeten maken dat zij hun bijdrage al geleverd hebben en nu via een andere plaats een bijdrage aan de partij zullen blijven leveren. Sommige parlementariërs willen eeuwig op de stoel blijven zitten, totdat de partijstructuren genoodzaakt zijn om harde actie te ondernemen om hen te bedanken. Ik hoop dat binnen alle politieke partijen een doorstroming mogelijk moet zijn. Mensen die al twee á drie keren assembleeleden zijn geweest, moeten vrijwillig bedanken. Alle politiek partijen hebben genoeg kaderleden in huis die ook een hele goede job kunnen doen in DNA. Onlangs hoorde ik een parlementariër die drie keren achterelkaar in 2000, 2005 en 2010 gekozen is, nu doodleuk zegt dat hij nog voor een vierde keer wil gaan. Die meneer wordt in zijn district niet meer gedragen. In zijn eigen ressort scoorde hij in 2010 slecht 9.29% van de goed- uitgebrachte stemmen. Ik haal deze zaken aan om niet onaangenaam te zijn tegen wie dan ook, maar de parlementariërs moeten zelf aanvoelen dat hun politieke tijd in DNA al voorbij is.
Meneer Jules Wijdenbosch is heel netjes “bedankt”
De VVV ( DNP, K.TPI, etc.) van drs. Jules Wijdenbosch behaalde in 2005 landelijk 30.352 stemmen. In 2005 behaalde de lijsttrekker drs. J. Wijdenbosch in Paramaribo 10.393 stemmen. Kort na de verkiezingen van 2005 is de DNP in de NDP opgegaan. Tijdens de verkiezingen van 25 mei 2010 zouden de politici, de heren drs. J. Wijdensbosch en D. Bouterse, de lijstduwers van de Megacombinatie worden in Paramaribo. Uiteindelijk is de heer D. Bouterse de lijsttrekker en de heer drs. J. Wijdenbosch de lijstduwer geworden. Iedereen had verwacht (gekeken naar de verkiezingsresultaten van 2000 en 2005) dat de heer drs. J. Wijdenbosch via voorkeur gekozen zou worden in Paramaribo. De heer drs. J. Wijdenbosch is door zijn DNP-achterban in de steek gelaten en behaalde slechts 1.767 stemmen en is ook niet via voorkeur gekozen.
Parlementariërs zijn goed gezegend
Elke ambtenaar in vaste dienst bij de overheid stort 10% van zijn salaris aan pensioen. Als de ambtenaar 35 jaar pensioen gestort heeft, heeft hij recht op een pensioenuitkering van 70% van zijn bezoldiging. Om precies te zijn krijgt de ambtenaar 70% van zijn salaris aan pensioen (het salaris is het gemiddelde van de laatste 24 maanden; geen kalenderjaren ). Een parlementariër die twee maal 5 jaren in het parlement gezeten heeft, krijgt een pensioenuitkering welke gelijk is aan 100% van zijn bezoldiging, ongeacht zijn/haar leeftijd (dit bedrag is ongeveer SRD 6.800,00 per maand). Zijn of haar pensioen gaat direct in. Een parlementariër die slechts 5 jaar in het parlement gezeten heeft, krijgt aan pensioen een uitkering welke gelijkwaardig is aan de helft van zijn bezoldiging (ongeveer SRD 3.400,00 per maand). Om in aanmerking voor pensioen te komen, moet deze parlementariër, die slechts 5 jaar in het parlement gezeten heeft, de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben. Is hij of zij jonger dan 55 jaar, dan moet die persoon nog wachten. Voor alle duidelijkheid moet ook vermeld worden dat de parlementariërs geen pensioen storten. Een parlementariër die tien jaar in het parlement gezeten heeft, hoeft zich geen zorgen te maken voor de toekomst. Wat een rijk land is Suriname!
Hardeo Ramadhin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: