‘Gender-specifieke wetten Guyana maken indruk’

‘De implementatie van gender-specifieke wetten in Guyana, geënt op daartoe aangepaste kiesregelingen hebben het kader geschapen voor vrouwen om zich politiek sterk te kunnen profileren. Guyana heeft vanwege deze bijzondere wetgeving die gendergelijkheid stimuleert ook een representatieve vertegenwoordiging van meer dan 30% vrouwen in zijn 65 leden tellend parlement.’ Tot deze conclusie kwam Jenny Simons die als DNA-voorzitter een parlementair bezoek naar ons buurland leidde. ‘In het Surinaamse parlement is de verhouding uiterst scheef en behoort slechts 13% van de leden tot de vrouwelijke sexe. Er is naar die bijzondere wetgeving gekeken, waarbij nagegaan is hoe dit in het Surinaams systeem zou kunnen passen”, zegt de DNA-voorzitter aan Dagblad Suriname.
De wetgeving zondermeer adapteren kan volgens Simons ook niet, daar het politieke system van Guyana fundamenteel verschilt met het Surinaamse. Een parlementaire delegatie heeft van 24 tot en met 26 oktober een bezoek gebracht aan het Guyanese parlement. De uitnodiging werd twee jaar geleden gedaan door voorzitter Raphael Trotman. Er worden voorbereidingen getroffen voor een tegenbezoek aan Suriname begin volgend jaar. De politieke omstandigheden in het westelijk buurland zullen echter bepalen of dit bezoek doorgaat.
Guyana maakt een politieke crisis door, waarbij de regering Donald Ramautar met een minderheid aan zetels regeert. Simons zegt dat er verschillende gebieden zijn besproken waar de twee parlementen zouden kunnen samenwerken. Het feit dat beide landen deel uitmaken van Unasur en Caricom, kan als basis dienen voor het aangaan van samenwerkingsverbanden op parlementair gebied. De DNA-voorzitter vindt de afstemming met haar Guyanese collega van belang, ook vanwege het intensieve personenverkeer tussen beide staten.

error: Kopiëren mag niet!