Minister RO geeft rr-leden veeg uit de pan

Op initiatief van de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, is een meeting gehouden met de voorzitters van de ressortraden van de districten. Dit is de eerste keer dat de minister een meeting heeft met de voorzitters van de rr-leden. De minister gaf tijdens de meeting aan dat de rr-leden geen grappen moeten maken met de belangen van de burgers. Betterson zei dat hij zelf in enkele buurten een klein onderzoek heeft gedaan en de buurtbewoners zouden hun ressortraden niet kennen. ‘Wanneer je iets van de rr-leden hoort, is dat wanneer hun loon niet is gestort’, zei minister Betterson. En dat is absoluut niet de bedoeling. Betterson gaf de rr-leden ook het advies om de wetgeving te kennen. Volgens de minister kennen vele van de rr-leden de wet niet, waardoor ze niet weten wat hun werk inhoudt. Rr-leden willen voorts werkzaamheden verrichten die niet tot hun werkterrein behoren of buiten de wet handelen. Betterson die de rr-leden behoorlijk op de vingers tikte, zei ook dat de rr-leden aangeven geen geld te hebben om hun werk naar behoren te doen. Als oplossing gaf de minister aan dat de rr-leden assertief moeten zijn en de regering erop wijzen om geld vrij te maken. ‘Tijdens de verkiezingen wordt er aan de samenleving geleerd dat ze de rr- en dr lijsten helemaal moeten kleuren, terwijl de gemeenschap de mensen niet eens kent.’
Nargis Baldewsing, voorzitter van ressortraad De Nieuwe Grond, vindt het terecht dat de minister de rr-leden een veeg uit de pan geeft. Ze is het eens met de minister dat veel rr-leden, het laten afweten. Volgens Baldewsing is de functie van een rr-lid om de wijk meer bekendheid te geven en de problemen van de omgeving aan te kaarten. Paramaribo kent 12 ressorten en 715 rr-leden met een salaris van SRD 1.093. Per ressort moeten er twee keer per maand zittingen worden gehouden.

error: Kopiëren mag niet!