Workshop machtiging kort verblijf buitenlandse arbeidskrachten

In dialoog tussen de publieke en de private sector is er vanuit het Suriname Business Development Center (SBC) als werkarm van het Suriname Business Forum (SBF) en het ministerie van Buitenlandse Zaken met de diverse relevante actoren, de problematiek besproken rond het verkrijgen van een MKV-vergunning. Het is van eminent belang na te gaan wat de ervaringen en knelpunten zijn van het bedrijfsleven om vervolgens tot ideeën en voorstellen te komen teneinde tot oplossingen te geraken.
Het bedrijfsleven heeft tegen de achtergrond van de recente en toekomstige economische ontwikkeling behoefte aan ongekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidskrachten. Op de Surinaamse arbeidsmarkt is dat niet altijd beschikbaar in alle sectoren alsook binnen specifieke gebieden. Het bedrijfsleven is dus in deze genoodzaakt en aangewezen om arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken.
Op een eerder gehouden bijeenkomst in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) van 21 februari 2013 bleek er onduidelijkheid en ontevredenheid bij het bedrijfsleven over de procedure en afhandeling voor het verkrijgen van een machtiging voor kort verblijf (MKV) voor het aantrekken van ongekwalificeerde alsook gekwalificeerde arbeidskrachten uit het buitenland.
Als uitvloeisel hiervan is er een workshop in KKF gehouden op dinsdag 22 oktober ter bespreking van de problematiek rond de verkrijging van een MKV voor buitenlandse arbeidskrachten. Er zijn presentaties gehouden door o.a. het ministerie van Arbeid, Technologie en Milieu (ATM) over het verkrijgen van een werkvergunning. Ook is er dieper in gegaan op de procedures rond de verkrijging van een MKV door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Door de verschillende participanten is aangegeven dat er een vereenvoudiging van de procedures moet komen waarbij transparantie en snelle behandeling van aanvragen van belang zijn. Tijdens de discussie en de deliberaties is ook naar voren gekomen het aspect van bescherming van de lokale arbeidsmarkt. Ook onduidelijkheden over eventuele weigering en gemaakte kosten door bedrijven en ondernemers zijn aan de orde gekomen. Het online of per post kunnen indienen van aanvragen is ook wenselijk vanuit het bedrijfsleven. Een one-stop-loket is ook gesuggereerd en gevraagd is om naar de haalbaarheid hiervan te bekijken, waardoor er veel efficiënter te werk gegaan kan worden bij de diverse aanvragen. De behandeltermijn moet veel korter, alhoewel er aangehaald is door ATM dat er afwijkende (kortere) procedures zijn voor aanvragen op korte termijn. Ook is er aangehaald om de zaken goed te bekijken en of er überhaupt er een groot probleem is bij het aanvragen van de MKV, omdat er relatief grote percentages worden goedgekeurd. Er werd ook aangegeven dat de diverse instanties z.a. Arbeidsinspectie niet altijd de bevoegdheid hebben om te inspecteren of op te treden, omdat de contracten tussen de arbeiders en de bedrijven zijn afgesloten.
De commissie die met de problematiek belast is, zal middels de aanbevelingen aangegeven vanuit de private en de publieke sector een evaluatie plegen en bevindingen aandragen om te komen tot vereenvoudiging en versnelling van de procedures rond het aantrekken van buitenlandse arbeidskrachten. Zulks zal worden samengevat in een rapport welke zal worden gepresenteerd aan de regering op korte termijn.
Het verwachte resultaat is uiteraard dat met de verzamelde data en het rapport er op een gestructureerde wijze invulling gegeven kan worden aan het verder uit te zetten beleid inzake buitenlandse arbeidskrachten en ook bescherming van onze lokale arbeidsmarkt, gericht op economische groei en het verhogen van onze productiecapaciteit.

error: Kopiëren mag niet!