Tenminste 9 keren per week verkeerscontroles in Saramacca

Er worden op zijn minst 9 keren per week verkeerscontroles gehouden in het district Saramacca. Dit geeft gewestelijk politiecommandant Tjanderdath Gopal desgevraagd te kennen aan Dagblad Suriname. Het district telt 3 politiebureaus, namelijk post Calcutta, post Groningen en post Jarikaba. Gopal heeft als quotum gesteld dat elk bureau op zijn minst 3 keren per week verkeerscontroles moet houden. ‘Als het kan, meer dan 3 keren. Ik maak daar helemaal geen grappen mee’, hield hij de krant voor.
Bij deze controles wordt er onder meer gelet op de snelheid. Tal van rijbewijzen van autobestuurders zijn vanwege het overschrijden van de maximumsnelheid ingevorderd. Ook neemt men vaak in beschonken toestand deel aan het verkeer. Deze personen moeten zich voor de rechtbank verantwoorden. De politiefunctionaris neemt in ogenschouw dat op deze wijze preventief wordt opgetreden tegen roekeloze rijders in het verkeer. Dit punt geniet extra zijn aandacht. Hij typeert het district Saramacca als vrij rustig ten opzichte van de andere districten. Er waren wel enkele roofovervallen en inbraken. Sedert mei 2012 is Gopal aangesteld als gewestelijk politiecommandant in Saramacca. Hij nam het roer over van zijn voorganger Kenneth Emanuels.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!