Spionage VS uitgelekt

Spionage VS uitgelektDagblad Suriname heeft al eerder bericht over arrestaties van de VS in de zaak rond Dino Bouterse en de machteloosheid van Suriname betreffende Amerikaanse spionage. Daar komt bij de recente berichtgeving, dat ook in Europa vele landen bespioneerd worden. Eerst dacht men alleen aan landen zoals Brazilië, maar nu gaat het ook om landen die als goede en langdurige bondgenoot van de VS werden gezien. Deze informatie werd bekend gemaakt door klokkenluider Snowden, die bij de Amerikaanse inlichtingendienst NSA werkte. Het doek lijkt te vallen voor de superstaat Amerika. Het land is in diepe economische crisis. Een recentelijk shutdown van de Amerikaanse overheid verbeterde de toestand niet. En daarbovenop komen er steeds weer nieuwe klokkenluiders die de geheimen van de superstaat Amerika ontsluieren. Zo zijn onthullingen geweest via wikileaks dat de huidige Surinaamse president stevige banden onderhield met de drugshandel. Ook blijkt uit stukken van wikileaks, dat de Amerikanen weinig affiniteit vinden bij Suriname omtrent het buitenlands beleid richting de VS. Suriname stelt zich afstandelijk op en vindt het buitenlands beleid van de USA gebaseerd op eigenbelang. Langzaam maar zeker lijkt een netwerk ontrafeld te worden die laat zien hoe diep de Amerikaanse invloed nestelt.
Vele landen voelen zich bedrogen door de Amerikanen. Regeringsleiders vragen om opheldering en roepen ambassadeurs van de VS in eigen land op het matje.
Daartegenover staat de passiviteit van de Surinaamse overheid die het gelaten accepteert dat de Verenigde Staten met grote waarschijnlijkheid het land bespioneren. Het nieuws over spionage wordt “als kennisgeving” aangenomen.
De grote vraag, wie er nog te vertrouwen is, wordt niet gesteld. Aan de Verenigde Staten wordt niet om opheldering gevraagd. Er worden geen ambassadeurs terug naar de VS gestuurd. Naar alle waarschijnlijkheid is het nieuws voor Suriname, dat landen door de VS bespioneerd worden dan ook niet het belangrijkste feit uit deze berichten.
Spionage is in feite onvrijwillig onttrokken informatie die geheim en vertrouwelijk is. Spionage kan binnen een bedrijf voorkomen of op politiek niveau. Doordat het niet bekend is dat deze informatie overgedragen wordt, is spionage altijd een onwelkom verschijnsel. Op welk niveau het voorkomt, maakt eigenlijk niet uit.
De informatie kan overgedragen worden door menselijke bronnen, door het breken van codes, zoals door hacken, fotografie en onderzoek in openbare bronnen zoals de media. In de laatste berichtgeving gebruikt de VS vooral het afluisteren van menselijke bronnen en het infiltreren in elektronische mailwisseling. Wanneer men door een supermacht als de VS bespioneerd wordt, dan komt dit omdat deze supermacht een bepaalde verwachting heeft over het land.
De werkelijke nieuwswaarde voor Suriname was dus niet zozeer dat het land door de Amerikanen bespioneerd wordt, maar dat Suriname niet door het land in de gaten wordt gehouden. Een supermacht houdt een ander land in de gaten, wanneer deze meetelt in de wereld. Dat is uiteindelijk de essentie van spionage. Informatie verzamelen die bruikbaar is om de (wereld-)macht te blijven behouden. Blijkbaar telt Suriname niet mee voor de Amerikanen. Ook dit blijkt uit rapporten verschenen op wikileaks. De VS acht Suriname niet in staat om zijn landsgrenzen te kunnen beschermen, hoofdzakelijk omdat het land nog niet in staat is geweest een marine en luchtmacht op te zetten. Twee punten die volgens de VS zwakke schakels zijn in de bescherming van het land. Daarnaast vindt de VS Suriname niet aantrekkelijk, omdat de productie van olie in de periode rond 2009 verminderd is.
Nu wordt de reactie van de Surinaamse overheid in een keer een stuk begrijpelijker.

error: Kopiëren mag niet!