SBC wil versoepeling aantrekken buitenlandse krachten

Suriname Business Development Center hield in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken een workshop om de problematiek te bespreken rond het verkrijgen van een MKV-vergunning voor buitenlandse arbeidskrachten. Er werd tijdens deze workshop nagegaan wat de ervaringen en knelpunten zijn van het bedrijfsleven om vervolgens tot ideeën en voorstellen te komen teneinde tot oplossingen te geraken. In dialoog tussen de publieke en de private sector is er vanuit Suriname Business Development Center (SBC) als werkarm van het Suriname Business Forum (SBF) en het ministerie van Buitenlandse Zaken met de diverse relevante actoren, de problematiek besproken rond het verkrijgen van een MKV-vergunning.
Het bedrijfsleven heeft tegen de achtergrond van de recente en toekomstige economische ontwikkeling behoefte aan ongekwalificeerde en gekwalificeerde arbeidskrachten. De Surinaamse arbeidsmarkt voorziet niet altijd daarin in alle sectoren of binnen specifieke gebieden. Het bedrijfsleven is dus in deze genoodzaakt en aangewezen om arbeidskrachten uit het buitenland aan te trekken.
Op een eerder gehouden Suriname Business Forum-bijeenkomst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken bleek er onduidelijkheid en ontevredenheid bij het bedrijfsleven te zijn over de procedure voor en afhandeling van een machtiging voor kort verblijf (MKV) voor het aantrekken van arbeidskrachten uit het buitenland.
De workshop is erop gericht onduidelijkheden en overbodigheden te elimineren uit de huidige voorschriften en procedures, teneinde op korte termijn tegemoet te komen aan een spoedige afhandeling van aanvragen voor het verwerven van een MKV en een werkvergunning voor arbeidskrachten uit het buitenland.

error: Kopiëren mag niet!