IDB noteert hoge bestedingen regering

‘Geen vertragingen, Suriname gaat verder’, zo vat de Inter-American Development Bank de ontwikkeling van de economie en de energiesector in Suriname in haar kwartaalbulletin (Caribbean Region Quarterly Bulletin), dat in oktober 2013 verscheen over een 6-tal Caribische landen. Evenwel herhaalt het bulletin de hoge bestedingen van de regering. Het bulletin meldt in de regio op handen zijnde fiscale successen in Guyana en Trinidad and Tobago. Hoge begrotingstekorten nopen daarentegen Bahamas, Barbados en Jamaica om te bezuinigen en belastingmaatregelen in te voeren. In Suriname noteert de bank pogingen om het begrotingstekort te reduceren (van een geschatte 4.1% naar een daadwerkelijke 3%) in een tijd van tegenvallende goudprijzen.
De regio
Suriname en Guyana worden gerekend tot lageschuldenlanden, Bahamas en Trinidad tot de middencategorie en Jamaica en Barbados tot hogeschuldenlanden. Als gekeken wordt naar de groeicijfers in 2013 dan staat Guyana op nummer 1 met een groei van 5.3%, gevolgd door Suriname met 4.7%. In Barbados wordt zelfs een inkrimping van de economie verwacht. De inflatie zal het laagst zijn op Bahamas, gevolgd door Barbados en Suriname. Het begrotingstekort is beduidend lager in Suriname.
Energie
De IDB concludeert dat Caribische landen afhankelijk zijn van geïmporteerde fossiele brandstof, met uitzondering van Trinidad en in iets mindere mate Suriname. Het bulletin merkt op dat er een verschil van 26 plaatsen is tussen Guyana (117) en Suriname (91) als het gaat om de rangschikking wereldwijd naar de kwaliteit van de elektriciteit. Opmerkelijk is dat de kwaliteit van de elektriciteitsleverantie in Suriname op Guyana na het slechtst is. Het is ook lager dan het LAC- en het Caribische gemiddelde. Ondanks dat ervaart slechts 20% van de bedrijven elektriciteit als een probleem; alleen Trinidadiaanse bedrijven ervaren dit probleem minder.
Surinaamse economie
De IDB benadrukt bezuinigingen die in Suriname zijn geconstateerd om, ondanks het uitblijven van fiscaal succes en lagere goudprijzen, het verwachte begrotingstekort voor dit jaar naar beneden te drukken. De teruggang in de begrotingsbalans constateerde men in 2012 al toen door robuuste loonsverhogingen het tekort van 1% in 2011 groeide naar 2.8%. Een vergelijking tussen juni van 2013 en 2012 leert dat niet alleen de inkomsten groeide (13%), maar ook de uitgaven (20%). De oorzaken: terugvallende goudprijzen en hoge kapitaaluitgaven. IDB refereert aan de focus van de Surinaamse regering op de BTW-belasting.
Valutasituatie
De IDB noemt in het bulletin ook de recente oproep van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de kasreserveverplichting in SRD en vreemde valuta met 5% te verhogen naar 30 en 45%, gericht op het beperkingen van de consumptieve leningen door verhoogde rentetarieven. De IDB noteerde ook de opheffing van de verplichting om 15% van de aangekochte deviezen aan de CBvS te verkopen, om de beschikbaarheid van dollars te verhogen. De totale staatsschuld van 20% van het bbp is de laagste in de regio.
IDB
De IDB laat blijken dat ze 65% van het tekort in 2013 financiert. De IDB zal in 2013 een lening voor energie geven van US$10 miljoen, een voor de administratie van de inkomsten van US$20 miljoen in december 2013 en landbouw voor US$15 miljoen. De IDB acht de huidige macro-economische omstandigheden stabiel en geschikt om deze leningen te geven. De IDB komt na analyses tot de conclusie dat wanneer Suriname zijn hulpbronnen goed beheert, het land zijn fiscale positie (inkomsten) kan verbeteren en de gevolgen van de terugval van de goudprijzen kan verzachten.

error: Kopiëren mag niet!