Kris Nannan Panday 85 jaar

Kris Nannan Panday 85 jaarIn verband met de 85ste jaardag van voorzitter dr. Radjnarain Mohanpersad ‘Kris’ Nannan Panday, heeft het hoofdbestuur van de Gemeente Sanatan Dharm gisteravond, 21 oktober, een bijzondere gebedsdienst gehouden in de Shri Vishnumandir aan de Koningstraat. Hierbij waren ook de voorzitters/vertegenwoordigers van de diverse religieuze organisaties (Iris, SIV, Arya Samaadj en MMS) en de VHP-voorzitter aanwezig, die het woord voerden. De diverse sprekers memoreerden de grote bijdrage welke de jarige voorzitter gedurende de vele jaren onafgebroken, in woord en daad, heeft geleverd voor het in stand houden van de dharm, het behoud van de taal en het promoten van religieuze/alsmede filosofische aspecten van het Hindoeïsme.
Toen Nannan Panday terugkeerde van de Head Office van de Verenigde Naties in Bangkok, deed hij zijn intrede in de gemeente in 1960. Met de hulp van vele anderen die ook lid zijn van de gemeente Sanatan Dharm is er gewerkt aan een gestadige groei in het religieuze werk. Merkbaar zijn in dit opzicht de uitbreiding van het aantal mandirs, de uitbreiding van scholen, een verbeterde kinderhuisopvang en het begraafplaatsbeheer. De jarige voorzitter is ook in de politiek actief geweest als ondervoorzitter van de VHP. Hij zat 2 keer aan als minister namens de VHP. Daarnaast was hij vele jaren actief als parlementslid en was hij fractieleider in het parlement. Nannan Panday studeerde af als econoom aan de Punjab University India en promoveerde nadien tot doctor in de economische wetenschappen in 1959 aan de Universiteit van Amsterdam.

error: Kopiëren mag niet!