Succesvolle VHP bijeenkomst in Moengo

P1160778
P1160841De Vooruitstrevende Hervormings Partij heeft zaterdagavond een bijzondere politiek-historische daad verricht, door in Moengo, in het district Marowijne, uit een enthousiaste menigte van meer dan honderd opgekomen plaatselijke bewoners een kerngroep samen te stellen die voorbereidingen zal treffen om binnen enkele weken geinstalleerd te worden als bestuursleden van de eerste VHP kern aldaar.
De bijeenkomst werd gehouden in de recreatiezaal van Moengo en was een initiatief van de locale bevolking die eerder via eigen communicatiekannalen aan VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi te kennen had gegeven zich bij de Oranje Partij te willen aansluiten.
Een onverwachte verrassing op de bijeenkomst was de korte aanwezigheid van ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk die zelfs kort even het woord voerde en de bewoners van het bauxietstadje heel sportief voorhield dat wie dat wenste, zich vanzelfsprekend vrijelijk bij de VHP kon aansluiten.
Een vijftal sprekers uit Moengo voerde het woord namens de plaatselijke samenleving en nadat uitgebreid was ingegaan op de vele grieven en noden van de bewoners aldaar werd plechtig besloten in het vervolg als VHP’ers door het leven te gaan. “De VHP is nog de enige partij waar iedere trotse, eerlijke,oprechte en rechtvaardige Surinamer zijn hoop op gevestigd heeft”, aldus een der sprekers.
In zijn toespraak tot de aanwezigen bracht de VHP voorzitter dank en hulde uit aan allen die de gedurfde stap hadden gedaan geloof en vertrouwen te schenken aan zijn politieke organisatie , ofschoon deze geen deel uitmaakt van de regering en dus voorlopig niet veel voor hen kan doen. De onverantwoordelijke handelingen en het bestuurlijk onvermogen van deze regering werden door hem fel bekritiseerd. Santokhi beloofde evenwel dat over een jaar en zeven maanden, wanneer met de hulp van alle rechtgeaarde landgenoten de verkiezingsoverwinning zal zijn behaald het district Marowijne door hem persoonlijk uit de duisternis zal worden gehaald. De VHP voorzitter besloot zijn rede met de toezegging over enkele weken terug te zullen zijn om de eerste VHP kern in Marowijne te installeren.
Bureau Woordvoerder VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: