C-47- toppers: ‘BTW was niet goed voorbereid’

Als het van C-47 topper Robby Berenstein afhangt, zou de regering eerst alle maatschappelijke groepen moeten aanhoren alvorens zij overgaat tot de invoering van het BTW-systeem. ‘Zoals de zaken er nu voor staan, is het systeem nog niet goed uitgedokterd’, zegt Berenstein. De vakbeweging heeft vorig jaar tijdens een presentatie van het BTW-systeem mogen constateren dat de regering nog niet gereed was met de uitvoering. Het is volgens Berenstein niet duidelijk welke groepen meer en welke minder gaan betalen bij de invoering van BTW. De regering heeft ook nog niet naar de vakbeweging toe kunnen aantonen welke goederen belast zullen worden, hoe groepen in de onderste laag die geen belasting betalen, gecompenseerd zullen worden. Het gaat om personen die onder de belastingvrije grens zijn en daardoor geen belasting betalen. Met de invoering van BTW zullen zij wel belast worden.
De C-47-toppers Robby Berenstein en Robby Naarendorp vragen zich af hoe de werkende klasse gecompenseerd zal worden en welke belastingvormen opgeofferd zullen worden. Aanvankelijk werd gesteld dat onder meer de loon- en inkomstenbelasting uit het heffingsysteem zouden gaan. In hoeverre dat nog in de planning zit, is net duidelijk. Financiënminister Adelien Wijnerman heeft ondertussen laten doorschemeren dat de invoering voorlopig on hold is gezet, omdat zaken beter voorbereid moeten worden. Zowel Berenstein als Naarendorp zegt niets tegen de invoering te hebben, maar men zal niet toestaan dat de overheid iets doorvoert zonder te weten wat de uitkomsten daarvan zijn. Vooral Naarendorp is van oordeel dat invoering van BTW zonder een gedegen studie vooral van de gevolgen, funest zal zijn vooral voor de sociaal zwakkeren. Berenstein geeft het advies aan de regering eerst de vakbeweging, het bedrijfsleven en alle relevante maatschappelijke groepen te consulteren alvorens een BTW door te drukken. De BTW is een vorm van verbruiksbelasting over alle producten die de consument koopt.

error: Kopiëren mag niet!