Bond Belastingdienst dringt aan op uitvoering evaluatierapport Fiso

De Bond van Technisch Personeel in Dienst der Directe Belastingen dringt aan op uitvoering van het evaluatierapport Fiso door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het evaluatierapport is ruim 5 maanden geleden door tussenkomst van Financiënminister Adelien Wijnerman overgelegd aan Biza-minister Soewarto Moestadja. Bondsvoorzitter Steve Ramsaran zegt dat het personeel zeer ontevreden is over de invoering van Fiso bij de Belastingdienst. ‘Fiso belemmert de doorgroei en carrièremogelijkheden van de medewerkers. Daarnaast zijn de meeste personeelsleden slecht beloond, vanwege een verkeerde inpassing in de Fiso functiereeks.’
Fiso heeft een aantal pijnpunten gecreëerd voor de dienst. Ramsaran legt uit dat er functie-eisen zijn gesteld, waaraan het personeel niet kan voldoen. Het gevolg is dat er geen doorgroei plaatsvindt, als bijvoorbeeld posten vacant worden door pensionering. Ramsaran merkt op dat de dienst een groot aantal technische rangen kent, die niet zomaar ingevuld kunnen worden door mensen van buiten aan te trekken. Die posten kunnen slechts worden ingevuld door personen die binnen de dienst zijn opgeleid en ervaring hebben opgedaan. Fiso zorgt op deze wijze voor verstarring in de organisatie.
De bondsvoorzitter is tevreden over de leiding van de Belastingdienst. ‘Zij heeft de grote ontevredenheid van het personeel aangehoord en ervoor gezorgd dat het Fiso-systeem bij de dienst geëvalueerd werd. Directeur Tony van Dijk had enkele maanden terug daartoe een werkgroep ingesteld. De problemen met betrekking tot de formatie verergeren, omdat de Belastingdienst geen groen licht krijgt van de regering om kader aan te trekken. De leiding van de Belastingdienst krijgt steeds te horen dat er een personeelsstop is en heeft daardoor niet de mogelijkheid extra personeel aan te trekken.’ Er is volgens Ramsaran haast op elk niveau kader nodig bij de Belastingdienst. Daar er geen aanvullingen plaatsvinden, is er een grote werkdruk op het personeel ontstaan. ‘De ontevredenheid onder de medewerkers is alom. Het bondsbestuur heeft grote moeite het personeel rustig te houden en aan het werk te krijgen. De vakorganisatie hoopt dat Biza notie neemt van het evaluatierapport en het ook op korte termijn in uitvoering brengt in nauwe samenwerking met de leiding en de personeelsbond.’

error: Kopiëren mag niet!