DAE niet levensvatbaar

De luchtvaartmaatschappij DAE is niet levensvatbaar. Dit blijkt uit cijfers die ruim een week geleden, tijdens het debat over DAE, ter inzage werden gelegd aan de parlementariërs. Uit de informatie waar de Amigoe over beschikt blijkt dat het vreemd vermogen (leningen) 88 miljoen gulden bedraagt en het eigen – negatief – vermogen 64 miljoen.
Verder blijkt dat het bedrijf zowel met liquiditeitsproblemen als met problemen van structurele aard te kampen heeft, die te maken hebben met de solvabiliteit (de mate waarin een bedrijf in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen, red.) van het bedrijf. Om deze redenen is het bedrijf dan ook niet levensvatbaar. Zoals de Amigoe reeds eerder heeft gemeld, stelt DAE 23 miljoen dollar tegoed te hebben van de Venezolaanse deviezenregelaar Cadivi.
Dit tegoed blijkt (tot 2012) 18 miljoen dollar te bedragen. De grootste schuldeiser van de luchtvaartmaatschappij is de Girobank die het bedrijf een vorm van ‘life-line’ verstrekte met een kredietlimiet van 35 miljoen gulden waardoor er cashflow werd gecreëerd. De totale schuld aan de Girobank zou volgens de cijfers 45 miljoen bedragen. Met de kredietlimiet waarover DAE beschikte, had het bedrijf liquide middelen om betalingen te doen, zoals lonen et cetera. Dit werd kunstmatig in stand gehouden en feitelijk beschikt het bedrijf dan ook niet over een gezonde liquiditeitspositie.
De kredietlimiet werd in het verleden door een doorgaans goede ticketverkoop op de Venezolaanse markt aangevuld. De tickets werden in Venezuela met bolivars betaald, die op een bankrekening belandden waarop Cadivi maandelijks het totaal aantal verkochte tickets checkte met het totaalbedrag aan bolivars. Vervolgens werden gedeeltelijke bedragen goedgekeurd voor vrijgave in deviezen (in dit geval dollars) en in het verleden regelmatig uitgekeerd. De bedragen die via Cadivi liepen waren niet als direct opeisbaar te beschouwen. Door de economische situatie in het buurland werden de periodes tussen de vrijgave van bedragen steeds langer, waardoor het gedurende negen maanden heeft kunnen accumuleren.
Gestrand
De directeur van de luchtvaartmaatschappij DAE, Steve Sloop, laat weten dat door de annulering van vluchten, vier dagen geleden, naar schatting 2000 passagiers gestrand zijn. “We zien nu dat er veel aandacht wordt besteed aan de impact voor bezoekers aan het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF), maar men moet niet vergeten dat er door de ontstane situatie ook veel lokalen in het buitenland gestrand zijn”, aldus Sloop. Hij licht toe dat het DAE-personeel zich tot op het laatst, afgelopen zaterdag, heeft ingezet waarbij nu een select groepje nog op verschillende luchthavens in het buitenland – Miami, Orlando, Haïti enzovoorts – de passagiers te woord staat. Ook Sloop stelt dagelijks veel tijd op Hato door te brengen om informatie te verschaffen.
Sloop licht toe dat er op het e-mailbericht van DAE-consultant Nelson Ramiz, waarin er een laatste oproep wordt gedaan aan de grootste geldschieters en tevens schuldeisers, Girobank en de ontwikkelingsbank Korpodeko, om zich te ‘verenigen’ en waarin om extra geldelijke bijdragen wordt gevraagd, geen reactie is ontvangen. In de mail stelt Ramiz onder andere: “Ik krijg nu telefoontjes van crediteuren, leveranciers, IATA met verzoeken om informatie. Duizend passagiers hebben hun reis geannuleerd en vragen om een restitutie en tot nu toe zijn er drie- tot vierduizend passagiers die ongemak hebben ervaren.” Ramiz stelt dat er ‘binnen twaalf uur een oplossing voor de situatie dient te komen’.
 
 

error: Kopiëren mag niet!