Overheidssubsidie redmiddel voor padieboeren

De regering moet de padieboeren het verschil tussen de prijs van de opkopers (SRD 57, 50) en de vastgestelde richtprijs (SRD 77,73) betalen. Dat is de enige manier om de boeren te redden van een naderende ondergang, zegt vakbondsleider Dayanand Dwarka aan Dagblad Suriname. De overheid zal moeten inkomen om de padieproducenten te helpen, zegt Dwarka die ook voorzitter is van de Agrarische Raad van de VHP. Begin dit jaar ontvingen de boeren al een tegemoetkoming, waarbij het verschil van de opkoopprijs van de najaarsoogst van 2012 en de richtprijs werd uitgekeerd. Het ging toen om een bedrag van SRD 2,16, dat werd betaald over een aantal van 60 balen per hectare. De regering stelde daarvoor SRD 3 miljoen ter beschikking.
Dwarka, die gewezen hoofdbestuurslid is van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL), vindt dat de overheid de boeren opnieuw moet subsidiëren, daar zij nu weer buiten hun schuld om, met hun rug tegen de muur staan. De boeren zitten met hun afgeoogste padie, omdat zij het niet aan de opkopers kunnen verkopen voor een aangeboden prijs van tussen de SRD 50 en SRD 57,50 per baal natte padie. Die prijs zal hen de das omdoen, daar de kostprijs rond de SRD 70 per baal is. De boeren willen een opkoopprijs van SRD 80, maar dat vertikken de opkopers te betalen. ‘Als de padieproducenten niet geholpen worden met deze subsidie, kunnen we de sector afschrijven’, stelt Dwarka. Hij keurt af dat terwijl er flink gefeest wordt, de productiesector verpietert.
Dwarka vindt dat het de plicht is van de regering om in te komen met subsidie, daar de opkopers niet in staat zijn de boeren een redelijke opkoopprijs aan te bieden. Dit heeft alles te maken met de neerwaartse trend van de prijs van rijst op de internationale wereldmarkt. Het vorige seizoen was de cargoprijs op de wereldmarkt nog US$ 590 per ton. Dit seizoen is de prijs gekelderd naar US$ 380 per ton. De prijs blijft droppen. De opkoopprijs wordt afgeleid van deze cargoprijs. Vanwege de slechte prijs op de markt kunnen de opkopers niet meer bieden dan SRD 50. Een andere factor die de opkoopprijs negatief heeft beïnvloed, zijn de overvolle padieschuren.
De prijsdaling heeft zich aan het eind van het vorige seizoen ingezet, met het gevolg dat de helft van de padie niet is opgekocht. De padieoverschotten drukken de opkoopprijs naar beneden. Het is onvoorstelbaar dat de overheid zwijgt, terwijl zo een ernstige situatie zich voltrekt in de rijstsector, zegt de vakbondsleider. Het is dezelfde regering die haar mond vol heeft van bescherming en stimulering van de productie, maar die toekijkt dat de rijstsector verder verzuipt. Dwarka vindt het ook jammer dat het de padieboerenorganisaties ontbreekt aan wilskracht om te bundelen en van de regering maatregelen af te dwingen die de sector nog kunnen redden.

error: Kopiëren mag niet!