Demotivatie leerlingen resulteerde in slecht slagingspercentage

Demotivatie onder de leerlingen hebben geresulteerd in een slecht slagingspercentage op de verschillende scholen. Dat zegt de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Ashwin Adhin, in een gesprek met Dagblad Suriname. Adhin zegt dat een van de eerste dingen die hij heeft gedaan op het ministerie is de afdeling Onderzoek en Planning bemannen, omdat deze onderbemand was. Deze afdeling is volgens de minister zeer belangrijk om te onderzoeken wat zich allemaal op het onderwijsveld afspeelt. ‘Het is onze taak om analyses te maken en als zo een afdeling onderbemand is, kan dat natuurlijk niet. We hebben consultants in dienst genomen om te meten en te onderzoeken en nu ben ik heel benieuwd naar het resultaat hiervan. Het gaat nog enkele maanden duren voordat we resultaat hebben, maar de eerste indrukken die we hebben is dat leerlingen niet zijn gemotiveerd’, aldus de onderwijsminister. Hij zegt dat momenteel elke opleiding in het onderwijs kritisch wordt bekeken. Vooral aan de output en de doelmatigheid van elke opleiding wordt er extra aandacht gegeven.
‘Als een opleiding vier jaar is, willen weten wat de outcome is geweest van de opleiding en waar de leerlingen allemaal zijn beland na deze opleiding.’ De minister zegt dat als deze zaken goed worden gevolgd, volgend jaar er goede resultaten geboekt kunnen worden, mits ook de media hieraan een handje helpt. Hij zegt dat de media geen politiek moet spelen met dit ministerie en het moet zien als een politiek onafhankelijke instituut, dat als taak heeft het onderwijs in Suriname te verbeteren. ‘Je mag natuurlijk een kritische redactie hebben, maar ik merk de laatste tijd dat er veel politiek wordt bedreven met dit ministerie, wat heel jammer is. De taak van de media is opvoedend, we zien dat op bepaalde momenten niet een ieder weet om te gaan met dit ministerie. Dit moet stoppen. Als een ieder een handje meehelpt, zal je zien dat volgend jaar de resultaten zeker beter zullen zijn’, meent Adhin.
Alleen naar slagingspercentages kijken, heeft volgens de minister geen zin. Het is voor hem belangrijker te kijken naar waar een student belandt na een opleiding. Volgens de minister heeft de naschoolse opvang niets te maken met de teleurstellende resultaten. Hij zegt dat het ook niet de bedoeling is dat dit project de gap in het onderwijssysteem invult. Afgelopen donderdag in DNA heeft de minister erop gehamerd dat het ministerie de ownership van het project krijgt, zodat de huidige problemen, zoals betalingen aan de verschillende actoren, tot het verleden behoort. Het project is tot nu toe gecoördineerd door Ivan Graanoogst. Het project heeft reeds vanaf de start een slechte administratie gekend, waardoor leerkrachten nooit op tijd werden betaald. Ook veldwerkers en keukenhouders, die ervoor moeten zorgen dat het eten wordt geleverd op de verschillende scholen, zijn nooit op tijd betaald. De ontevredenheid bij de verschillende actoren die betrokken zijn met het project is groot.
Vorige maand zei de minister na een topoverleg tussen de Commissie Naschoolse Opvang, de vaste commissie van het ministerie in DNA en de Minov-leiding dat het ministerie vanaf eind juli een aanvang zou maken met de betalingen. Getracht zou worden om reeds na het overleg met de belanghebbenden de ownership van het project onder het ministerie te brengen. Tot nu toe is dat echter een probleem geweest en de minister heeft in DNA dit wederom aangegeven.
Seshma Bissesar

error: Kopiëren mag niet!